Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej

Pobierz

W streszczeniu trzeba opisać zakresy prac oraz wyodrębnić najważniejsze tezy.. Jest to podsumowanie przeprowadzonej analizy, w której zamieszczane są główne wnioski.. Wróćmy jednak do kwestii, jaką jest podsumowanie pracy licencjackiej, czy też magisterskiej.Zobacz PRZYKŁAD STRESZCZENIA PO POLSKU NA 10 STRON.. Na Uniwersytecie Jagiellońskim wymagane jest streszczenie do 1400 znaków.Jak napisać zakończenie pracy licencjackiej?. Streszczenie.. Celem streszczenia jest podsumowanie pracy badawczej poprzez określenie celu badań, metody eksperymentalnej, wyników i wniosków.Możesz napisać nawet najlepszą pracę, ale musisz wiedzieć, że jeśli wstęp będzie słaby i napisany "byle jak", ocena Twojej pracy dyplomowej zostanie zdecydowanie obniżona.. Zwykle zamieszcza się je przed Aneksem ale swobodnie można również po Zakończeniu a tuż przed Bibliografią lub zupełnie na końcu, już po wszystkich elementach, łącznie z wykazem tabel.Streszczenie winno być zamieszczone po spisie treści w języku polskim oraz w języku angielskim.. Instrukcję przygotowania pracy dyplomowej przygotowują dla studentów poszczególne uczelnie, gdyż szczegółowe wymogi mogą nieznacznie różnić się między sobą.. Zawiera najistotniejsze informacje dotyczące samej pracy, tzn. tytuł, imię i nazwisko autora (studenta), imię i nazwisko promotora pracy, nazwę uczelni oraz rok, w którym została napisana, a także nr albumu studenta.Poradnik - jak napisać rozdział empiryczny do pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej..

Stanowi wizytówkę pracy licencjackiej.

Choć wiele osób bagatelizuje tę część, pamiętaj, że dzięki krótkiemu, ale konkretnemu wstępowi możesz zrobić dobre pierwsze wrażenie na recenzencie.. Nie omawiaj także po kolei wszystkich wniosków, które zebrałeś podczas pisania.. Nie tylko ze względu na to, że stanowi zamknięcie naszej pracy i musi opisywać to, co udało nam się w niej osiągnąć, ale także dlatego, że inne osoby (na przykład recenzent, promotor), przy pierwszym kontakcie z pracą licencjacką, często najpierw zwracają uwagę na wstęp pracy licencjackiej oraz właśnie .Jak już wspominałam we wcześniejszym artykule (Tłumaczenie abstraktów prac dyplomowych), najlepiej zlecić tłumaczenie streszczenia swojej pracy dyplomowej profesjonaliście; szczególnie, że taki abstrakt jest swego rodzaju "wizytówką" Twojej pracy naukowej.Jednakże, chciałabym w tym artykule pomóc wszystkim tym, którzy czują się na siłach, aby stworzyć własną wersję .Nie jest tożsamy ze streszczeniem i nie należy w nim streszczać pełnego tekstu.. c) słowa kluczowe (do 10 słów) 3.. W elementach spisu treści powinno znaleźć się odniesienie do:Podsumowanie pracy licencjackiej jest bardzo istotnym elementem dzieła.. Tekst - 'Streszczenie pracy dyplomowej', należy napisać pogrubioną czcionką (Arial, 12pkt lub Times New Roman, 13pkt) i poprzedzić czterema pustymi wierszami.Musimy napisać, jaki jest cel pracy, którą napisaliśmy..

b) streszczenie do 1500 znaków.

W streszczeniu winny znaleźć się następujące elementy:Streszczenie pracy dyplomowej Tematem niniejszej pracy jest zaprojektowanie powtarzalnej konstrukcji o rozpiętości 50m dla kolei dużych prędkości.. Streszczając prace po prostu go zanudzisz.Oto spojrzenie na to, co to jest streszczenie i jak je napisać.. Na stronie tematy, spisy treści, plany prac.. Służy przekształceniu obszernego materiału w krótki tekst, zawierający najważniejsze wątki.Wymogiem jest, aby streszczenie pracy licencjackiej (jak również pracy inżynierskiej czy magisterskiej) było napisane w języku angielskim.. Zakończenie do pracy dyplomowej może składać się z następujących fragmentów:Streszczenie nie jest elementem niezbędnym w pracy magisterskiej.. Powinien być krótki - zwykle poniżej 200 słów.. Wobec tego, od jakości tłumaczenia zależeć będzie pierwsze wrażenie, jakie odniesie promotor .Streszczenie pracy magisterskiej pt. "Implementacja i analiza wydajności zrównoleglonej procedury samouzgodnionego pola" Głównym celem pracy było zaproponowanie schematu metody Hartree-Focka w efektywny sposób wykorzystującego architektury silnie równoległe.. Streszczenie.. Jeśli jednak zdecydujesz się je napisać, trzymaj się pewnych wytycznych, krótko przedstawionych w tym artykule..

Streszczenie to zwięzłe streszczenie eksperymentu lub projektu badawczego.

Streszczenie pracy licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej w języku angielskim umieszczane jest z reguły na samym początku całej pracy.. Wstęp nie powinien być tzw. "laniem wody" - ma precyzyjnie określać cel pracy.O tym jak napisać streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim dowiesz się na tej stronie.. Ponadto, streszczenie powinno być napisane czcionką o jeden punkt mniejszą niż treść pracy (czcionką Arial, 10pkt lub Times New Roman, 11pkt).. Nie można również zapomnieć o tym żeby napisać o przedmiocie pracy, którą piszemy.Przykładowe streszczenie pracy licencjackiej lub magisterskiej dostarcza inspirujących rozwiązań, jednak pamiętaj, aby niezmiennie kierować się w swojej pracy kilkoma kluczowymi zasadami.. Odpowiednio przygotowany schemat niewątpliwie ułatwi opracowanie poszczególnych części .Nie omawiaj tego, o czym pisałeś w poszczególnych rozdziałach.. Streszczenie jest to skrótowe przedstawienie jakiejś sytuacji, zdarzenia, książki itp.Spis treści w pracy licencjackiej umieszczamy zawsze na początku dzieła, jako drugą stronę - kolejną po stronie tytułowej.. Streszczenie jest to skrótowe przedstawienie jakiejś sytuacji, zdarzenia, przeczytanej książki itp. Streszczenie winno zawierać: a) temat pracy.. Warto unikać zwrotów używanych w streszczeniach w rodzaju: "w tekście opisano", "w niniejszej pracy będzie mowa o" itp. Zamiast tego należy napisać: "analizie poddano", "w badaniach podjęto próbę", "cel badania stanowiło" itp. Zakończenie pracy licencjackiej sprawdza umiejętności wyciągania wniosków, weryfikacji hipotez lub .- prace pisane są w języku angielskim, a streszczenie pracy w języku polskim, - streszczenie pracy nie może przekraczać strony formatu A 4 i jest umieszczone na końcu pracy, przed bibliografią, - praca zawiera 2 strony tytułowe - w języku angielskim i w języku polskim (wzórPodobnie jak wstęp do pracy licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej, zakończenie powinno być napisane w sposób jasny, prosty i zrozumiały, a formułowane zdania powinny mieć krótką, przejrzystą i bezosobową formę..

Tu dowiesz się: co powinien zawierać rozdział empiryczny w pracy.

Ponadto trzeba napisać 3 krótkie streszczenia po polsku, po angielsku i w języku pracy (jeśli pisałeś w innym języku niż polski lub angielski np. po rosyjsku).. Oferujemy prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.STRESZCZENIE PRACY Celem niniejszej pracy dyplomowej było stworzenie systemu wizualizacji i sterowania procesem regulacji, dla stanowiska laboratoryjnego regulacji poziomu cieczy w zbiornikach otwartych.. Dlatego nie ryzykuj, poświęć jeszcze kilka godzin i napisz porządny wstęp do swojej pracy dyplomowej.Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej Wstęp należy napisać tak, aby czytelnik bez czytania całej pracy ogólnie zrozumiał postawioną tezę, zapoznał się z metodami badań, wnioskami, tłem dla zdarzeń, wydarzeniami lub użytym sprzętem, który być może miał zdecydowany wpływ na wynik badań (wszystko zależy od dziedziny).Zastanawiając się, jak napisać zakończenie pracy licencjackiej, warto jednak, abyś sięgnął po ciekawy przykład, a jeśli jesteś wciąż na etapie koncepcyjnym pracy, np. z zakresu psychologii, przyjrzał się także próbce tego rodzaju pracy.. Każda praca zaczyna się od wstępu/ wprowadzenia do tematu.. Nacisk został położony na sformułowanieZasady realizacji prac licencjackich Główne elementy pracy licencjackiej Strona tytułowa.. Zostały stworzone dwie aplikacje: jedna wykonana w programie InTouch 8.0 firmy Wonderware, druga w programie iFix 3.5 firmy .Sprawdź jak napisać dobre streszczenie, do jakich wskazówek się stosować, a czego unikać, zapoznaj się z przykładem.. Będzie się to różniło w zależności od tego czy to praca dyplomowa czy inżynierska, a może magisterska.. Dodatkowo ze względu na złożoność tematyki w pracy umieszczono również zagadnienia specyficzne dla projektowania mostów dużych prędkości.Struktura pracy licencjackiej.. Streszczenie pracy magisterskiej powinno: liczyć maksymalnie 1 stronę (od 1800 do 2200 znaków) powinno być napisane w czasie teraźniejszym, bezosobowo ("Autor pracy…, "Tematem pracy…")Nie ma ścisłych reguł, gdzie umieścić streszczenie w pracy magisterskiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt