Z jakiej przyczyny kordian nie zabił cara

Pobierz

Kordian okazał się również bardzo naiwny.. Kordian - w I akcie jest to młody 15-letni chłopiec, cierpiący na "chorobę wieku", która w dramacie nosi miano "jaskółczego niepokoju".Kordian odczuwa apatię, nudę, niechęć do życia które według niego jest bezsensowne i pozbawione celu.. Kordian go nie słucha i mdleje przed komnatą cara.Kordian ma w nocy wartę w Zamku, ma dostęp do cara.. Z jednej strony powinien dotrzymać danego słowa - inaczej straci honor.. Poeta odnosi się negatywnie do powstania, nie do jego idei walki o wolność narodu, ale do tego, jak zostało przygotowane i przeprowadzone.Kordian bowiem zobowiązał się, że zabije cara,a by zbawić oujczyznę.. To, że się ono nie udaje, pozwala Kordianowi z czasem dojrzeć.Nie przybywa z pustymi rękami, co to, to nie.. Kordian liczył na to, że owa wielka idea, której szukał, nie tylko nada jego życiu sens - wierzył także, że go zmieni, że uczyni z niego wielkiego, nieprzeciętnego człowieka, zdolnego do niezwykłych czynów.. Nie jest on tchórzem, ale pada rażony wytworami chorej wyobraźni.Kordian - spiskowiec jest postacią tragiczną.. Tak jak Wallenrod decyduje się na czyn nieetyczny, sprzeczny z tradycją kraju, w którym nigdy nie mordowano skrytobójczo władców i sprzeczny z sumieniem i poczuciem moralności.. Kordian nie znajdując u domniemanej kochanki zrozumienia, sam ironicznie nazywa się szaleńcem..

W utworze tym Słowacki diagnozuje przyczyny upadku zrywu narodowowyzwoleńczego.

Kordian widzi wazy z ludzkimi uszami i kwiatami z ludzkich oczu.. 6, a. III].Kordian, młody 15-letni chłopiec, leży pod wielką lipą na wiejskim dziedzińcu, Grzegorz, stary sługa, nieco opodal czyści broń myśliwską.Z jednej strony widać dóm wiejski, z drugiej ogród… za ogrodzeniem dziedzińca staw, pola — i lasy sosnoweHistoryczne wydarzenie, jakim jest koronacja cara Mikołaja I na króla Polski sprawia, iż Kordian w imieniu całego narodu próbuje zabić cara, by uwolnić kraj spod jarzma tyranii.. Kordian jest sierotą z rodziny szlacheckiej.. Ofiarował papieżowi garść ziemi ze swojej ojczyzny.. Kordian jest sierotą z rodziny szlacheckiej.. Zwłaszcza wtedy, gdy twierdził, że zabicie cara będzie równoznaczne z oswobodzeniem Polski.. Po nieudanej próbie zabójstwa Kordian zostaje złapany i osadzony w szpitalu dla wariatów gdzie następnie zostaje skazany na śmierć.Kordian przegrywa mimo gotowości do największych poświęceń, ponieważ nie zyskuje poparcia dla swoich planów.. Ale nie może go zabić, nie może dokonać c z y n u. Pęta go nie tylko Strach, ale i rodząca przerażające, niszczące zdolności do czynu wizje - Imaginacja, matka poezji.Motyw spisku zostaje "rozpisany" w formie polemiki, w której kwestie etyczne przeplatają się ze sprawą niepodległości..

Jego dramat rozgrywa się na dwóch płaszczyznach, można znaleźć dwie podstawowe przyczyny jego klęski.

Nie wiedział co robić dalej, gdy zrealizuje swój plan.Kordian występuje jako podchorąży.. Reprezentantami przeciwnych stanowisk są tu: Prezes i Ksiądz - niezdecydowani na zamach oraz Podchorąży i Starzec z Ludu - przekonani o słuszności i konieczności zabójstwa monarchy (Mikołaja I).Po drugie, z pewnym dystansem odnosi się do samej kreacji bohatera, którą tego rodzaju monolog tworzył - kreacji emfatycznej (wzniosłej), indywidualistycznej, tytanicznej.. Co znaczą słowa: "Jam jest posągiem człowieka na posągu .Tragizm to sytuacja, z której nie ma wyjścia, trzeba podjąć decyzję i każda będzie miała złe skutki - jest to zatem wewnętrzne rozdarcie człowieka.. Kordian jest człowiekiem, któremu nie wystarcza świadomość faktu, że żyje.- obraz Widma, które zmywa z podłogi krew, ale nie może jej usunąć (zbrodnia carobójstwa na trwałe wpisze się w polską historię, będzie zarzewiem konfliktów) - Kordian mdleje i nie zabija cara - scena przed komnatą cara symbolizuje słabość Kordiana.. Gdzie Kordian wypowiada słowa "Ludy!. Wzgardliwie porzuca Laurę i wybiera jedyne ukojenie swojej rozpaczy, jakim jest samobójstwo.. Co znaczą jego opowieści i jak Kordian może z nich skorzystać?. Tragizm to sytuacja, z której nie ma wyjścia, trzeba podjąć decyzję i każda jest zła, to wewnętrzne rozdarcie bohatera..

Jest on bardzo wrażliwy, nie widzi sensu w życiu, dąży do jakiejś idei, dzięki której wypełni trapiącą go samotność.Charakterystyka bohaterów.

Kordian pełni straż na zamku, przechodzi przez komnaty, zbliża się do sypialni cara.. Problem Kordiana polega na tym, że nie jest w stanie zrezygnować z etyki zemsty, która jest niezgodna z jego wewnętrznym systemem wartości.. Pierwsza z nich to zaangażowanie się w poszukiwanie bezwzględnej prawdy - idei nadającej sens życiu.. Tym razem buntuje się jego sumienie, które nie jest w stanie zaakceptować łamania wewnętrznego kodeksu wartości.Nie jest też w stanie pokonać własnych słabości (pokazane jako upersonifikowane: Strach i Imaginacja), nie może zabić cara, jest sparaliżowany i kompletnie niezdolny do czynu.. O Janku co psom szył buty: Napoleon w Egipcie.. Strach sugeruje Kordianowi, że lepiej byłoby uciec z domu czarta.. W takiej sytuacji znajduje się Kordian, gdy przemierza komnaty pałacu, idąc zabić cara.Scharakteryzuj Kordiana.. O co prosił Kordian Papieża?. Jego wielka idea .Sugeruje również, że bagnet odbija światło Księżyca.. Co podarował Kordian Papieżowi?. Z komnaty cara wychodzi straszydło.. Kordian jest człowiekiem jałowym, jest to człowiek czynu, który poświęcił się za .Kordian całe życie pragnął wielkiej myśli i idei, znalazł ją na szczycie, idea ta miała być praktycznie zastosowana w czasie zabójstwa cara.. Przeczytaj opowieści Grzegorza i skomentuj jego porady..

­Postawa Kordiana wydaje się przesadna - jest raczej pozą, teatralnym gestem, wykonanym ­przecież w scenerii nie byle jakiej, bo na samym szczycie Alp.W tej sytuacji musi dojść do ich rozstania.

Przypomina o zbrodniach cara, o tym że niewinni ludzie zostali wysłani na Syberię.. Bezsensowna ofiara z własnego życia - śmierć przed plutonem egzekucyjnym.. Bohater dramatu Słowackiego nie posiadał określonego planu politycznego.. Lecz doskonale wie, że jeśli dokona zbrodni, popełni śmiertelny grzech zabójstwa, a taki czyn nie jest zgodny z etyką.Kordian jest bez wątpienia postacią tragiczną.. Cóż pozostało Kordianowi?. Kordian postanawia sam zabić cara.. Lecz na tym polu również nie odnosi sukcesu.. Miało to uwolnić Polaków od zaborcy i tyrana, okazuje się jednak, że Kordian okazał się za słaby by spełnić zaprzysiężony czyn, że przeliczył się z siłami.Z Kordiana ;]] Co czytał Kordian w Dover?. Ten niestety go zbył, nie był zainteresowany ani sytuacją rodaków Kordiana, ani prezentem.Akcja dzieje się gdzieś w krajobrazie Karpackim; jest rok ok. 1825; poznajemy piętnastoletniego Kordiana, który przebywa wraz ze swoim sługą, Grzegorzem.. Rozmawia z samym sobą, ze strachem i z własną wyobraźnią.. Bohater wyglądając przez okno obserwuje marsz trupów.. dlaczego Kordian nie mógł zabić cara [sc.. Przeżywa także nieszczęśliwą miłość do Laury, kobiety starszej od niego, która lekceważy jego uczucie.Kordian nie zabił cara, został jednak za próbę zamachu skazany na śmierć - nie wiemy, czy rozkaz z ułaskawieniem dotrze na czas, gdyż utwór kończy się w momencie, gdy oficer kierujący egzekucją daje znak do strzału.Akt I: Akcja dzieje się gdzieś w krajobrazie Karpackim; jest rok ok. 1825; poznajemy piętnastoletniego Kordiana, który przebywa wraz ze swoim sługą, Grzegorzem.. Wyobraźnia podsuwa mu straszne .Gdy ów bunt okazuje się nieskuteczny (bo samobójcza śmierć nie powiodła się), Kordian wybiera inną jego formę - ma zamiar walczyć w obronie wolności (plan zabicia cara).. Co się stało z podarkiem dla Papieża?. "Kordian" Juliusza Słowackiego może być odczytywany jako rozrachunek poety z powstaniem listopadowym.. W takiej sytuacji jest Kordian, kiedy przemierza komnaty pałacu, by zabić cara.Można powiedzieć, że do klęski doprowadziła go chęć utożsamienie się z ideą, której postanowił służyć..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt