Funkcja ekspresywna przykłady zdań

Pobierz

Podczas zwykłej rozmowy również można próbować wyrażać swoje emocje, często nawet bardzo skrajnie.Przykłady zdań z funkcją ekspresyjną Teraz, gdy zobaczyliśmy, jaka jest ekspresyjna funkcja języka i jakie są jego cechy językowe, zobaczmy kilka zdań jako przykład aby zakończyć zrozumienie: Bardzo bolą mnie plecy!. Stronę estetyczną tekstu odczuwamy czytając piękne opisy przyrody.. Uwielbiam być z tobą w klasie.. Zdania wykrzyknikowe - tryb rozkazujący; Formy bezokolicznika; Tryb przypuszczający; Zdania pytające; Czasowniki typu: trzeba, należy, powinieneś, musisz, wypada; Pytania spełniające funkcję trybu rozkazującego;Przykłady funkcji poetyckiej 1-usta Anny były czerwone jak róże na wiosnę.. Ułóż zdania, które będą pełniły funkcję: informatywną, ekspresywną i impresywną.. Wypowiedź ma najczęściej charakter subiektywny.. Jestem dumny, że mogę być mieszkańcem tego państwa!. Impresywna (wywieranie wpływu na odbiorcy): Polska jest krajem pięknym a Polscy powinni czuć się dumni, z tego powodu że mogę go zamieszkiwać.Takie komunikaty mają Ci uzmysłowić jego preferencje i skłonić do takiego działania, jakie rekomenduje.. Mama życzyła mi powodzenia.. Główne cele sztuki:Celem tekstu o funkcji informatywnej jest przekazanie Ci konkretnej wiedzy.. Funkcja fatyczna języka to zestaw tych środków, które nie służą do przekazywania żadnych konkretnych treści czy merytorycznych komunikatów, a jedynie nawiązaniu lub podtrzymaniu kontaktu między dwojgiem lub większą ilością osób.Jest to funkcja jak najbardziej praktyczna i każdy z nas korzysta z niej po wielokroć każdego dnia ..

ekspresywna Jej cel: wyrazić uczucia!

W takiej wypowiedzi dominują zaimki osobowe i wykrzyknienia.Funkcja ekspresywna Charakterystyka funkcji ekspresywnej W funkcji tej za pomoca˛ jezyka:˛ wyrazane˙ sa˛ stany fizjologiczne i psychiczne uzytk˙ ownika jezyka,˛ wyrazane˙ sa˛ emocje, wywoływane sa˛ emocje u odbiorcy wypowiedzi.. Minął już tydzień!Do istotnych cech wypowiedzi o przeważającej funkcji ekspresywnej należą również dominacja czasowników w 1. osobie liczby pojedynczej oraz duża liczba zaimków osobowych, typu: mnie, mój, ja.. Chodźmy!. Będę używać zdań oznajmujących, pojedynczych lub dwukrotnie złożonych.. Skoro jesteś studentem, to masz indeks.. Co więcej, funkcja ekspresywna języka korzysta z czasowników w pierwszej osobie liczby pojedynczej (np. ja czuję, ja myślę, mnie jest przykro, itd.). Pojawią się tylko wyrazy neutralne,Szczególną odmianą tej funkcji jest funkcja metajęzykowa, zawężona do opisu samego kodu/przekazu językowego.. Wyrazami, które posiadają spory ładunek emocjonalny, określa się mianem "wyrazów ekspresywnych"..

Funkcja ekspresywna wypowiedzi może ujawniać się w pewnych jej częściach.

Przykłady jeść → żreć kłamać → łgać pić → żłopaćprzykłady: poradniki, odezwy, apele, reklamy, instrukcje obsługi, przepisy kulinarne, regulaminy, akty prawne, przemówienia polityków.. oraz wielu zaimków osobowych tak, aby nasza wypowiedź, nasz komunikat stał się doskonałym odzwierciedleniem naszego stanu emocjonalnego.Przykłady funkcji ekspresywnej.. A) reżyser - komunikat - aktor.. Funkcja estetyczna - literatura zaspokaja w czytelniku potrzebę wzruszeń estetycznych i refleksji moralnej.. Cechy takich tekstów to na przykład: - obecność słów nacechowanych emocjonalnie (zdrobnienia, z grubienia) - zdania wykrzyknikowe - środki stylistyczne (np. epitety, apostrofy)•Zdania A i są równoważne logicznie zawsze i tylko, gdy zdanie B wynika logicznie ze zdania A, oraz zdanie A wynika logicznie ze zdania B. Przykład: A B, czyli A B oraz B A •A.. Dobrym przykładem mogą być dzienniki, są one bowiem z założenia subiektywne i nacechowane emocjonalnie.. W komunikatach ekspresywnych stosuje się przede wszystkim apostrofę oraz partykułę.1.ekspresywna np.Maciek!Kochanie!. Wybierz jedną z sytuacji mówienia i sformułuj trzykrotnie wypowiedź, by dominowała funkcja: a) informatywna.. c) impresywna.. Sztuka powinna docere, movere, delectare, a zatem: nauczać, bawić, wzruszać.. Mamy wadę: brakuje nam oryginalności.Funkcja ekspresywna (inaczej: emotywna) to funkcja, która polega na wyrażeniu emocji osoby mówiącej, nadawcy komunikatu..

Potrzebuję kilka tekstów ok 3 w których dominuje funkcja ekspresywna.

znów ten ząb!Za każdym razem widok polskich Tatr lub wszechobecna cisza nad morzem Bałtyckim wprawia mnie w zachwyt.. Nadawca odnosi się w jakiś sposób do rzeczy, o której mówi, do odbiorcy lub do siebie.. Jestem sfrustrowany, czekając na Twój telefon.. Funkcję impresywną mają hasła i slogany, np. "Szklanka mleka każdego dnia.. Wszystkie informacje zostaną podane w sposób precyzyjny, prosty i jasny.. Otworz okno (uzywami wolacza w stosunku do odbiorcy i namawiamy go do dzialania) 4.informatywna np Fakty TVN, Wiadomosci TVP1.. Och, jak się boję burzy!. 2-Tam idzie nasza bezkonkurencyjna gazela.. oraz przysłowia "Bez pracy nie ma kołaczy.". ( wyraza nasze emocje do odbiorcy) 2.fatyczna np. aha, wiec ( podtrzymuje kontakt miedzy rozmowcami) 3. impresywna np. Kasiu!. podręcznika A. Gis, J.Kaniewskiego Moja polszczyzna do kl.II) I stnieje wiele środków stylistycznych, których zastosowanie w utworze literackim wzbogaca barwę uczuciową prrzedstawianych treści.. Nadawca odgrywa w tym przypadku nadrzędną rolę w realizacji komunikacji, ponieważ staje się on odniesieniem wypowiedzi.ogłoszenia, znaki (Stój!, Uwaga!). Przykłady [ edytuj | edytuj kod ] W Puszczy Białowieskiej żyje trzysta żubrów.6..

Funkcja ekspresywna Funkcja ekspresywna jest dostrzegalna wszędzie tam, gdzie dominują emocje.

impresywna Jej cel: wpłynąć na odbiorcę!. Przekazywanie informacji o swiecie odbiorcomCele i funkcje sztuki.. C) bibliotekarz .Funkcja fatyczna - definicja i zastosowanie.. Funkcja ekspresywna Polega na wyrażaniu emocji, uczuć, poglądów za pomocą słów, służy informowaniu innych o naszym nastroju.Funkcje tekstu Zapamiętaj cztery odmiany komunikatywnej funkcji tekstu: informatywna Jej cel: przekazać informację!. 3-Jesteśmy rzadką rodziną.. Stosuje się wykrzyknienia oraz pytania retoryczne, a całość komunikatu ma charakter subiektywny.. Skoro nie masz indeksu, to nie jesteś studentem.Przykładowo, może być to zdanie: jest godzina dwudziesta.. W tym kraju, gdzie rzeczy są wykonywane z obowiązku lub braggadocio, lubimy wolne zajęcia, zadania tylko dlatego, że symulacje są bezużyteczne.. Problem Podaj przykłady uzycia˙ jezyka˛ w funkcji ekspresywnej.Funkcja impresywna - w literaturze pięknej funkcję te pełni głównie liryka, która nie tylko wyraża uczucia i myśli twórcy, ale stawia sobie za cel budzenie odpowiednich nastrojów, uczuć, myśli u czytelnika lub słuchacza.. lub zdania wykrzyknikowe o charakterze rozkazującym: Patrz uważnie!. Matka gotuje obiad.. Kochanie!, syneczku, zwracając się do kogoś bliskiegoŚrodki językowe w tekstach o funkcji impresywnej.. Wśród tekstów o funkcji impresywnej wyróżnić można wypowiedzi perswazyjne i manipulacyjne.Funkcja ekspresywna - wyraża pewne uczucia i stany [emocje]; (funkcja ta jest w zasadzie nieświadomie realizowana przez każdy tekst, zwłaszcza mówiony).. Wczoraj rozszalała się burza.. ", "W jedności siła.". Uwielbiam francuskie filmy; poetyckaPrzed wyjściem powtórzyłem jeszcze zagadnienia z gramatyki historycznej oraz cechy eposu antycznego.. Jestem zmęczony tyloma bzdurami!. Funkcja ekspresywna - teksty o tej funkcji wyrażają emocje, a cechują je na przykład: zdania wykrzyknikowe, obecność słów nacechowanych emocjonalnie (zdrobnień, zgrubień), środki stylistyczne (np. epitety, porównania).Funkcja impresywna - wywieranie wpływu na odbiorcę tekstu - oczekiwanie konkretnych reakcji i zachowań - zdania rozkazujące Przykład: Naszej sąsiadce trzeba pomóc..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt