Edb źródła zagrożeń test

Pobierz

wg Oliwka2006browa.. - kwaśne deszcze .. Edukacja dla bezpieczeństwa służy przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.. Wypadki i katastrofy komunikacyjne.. 0.Wstęp.. wg Nuskakopec.Klasa 8 Edb Podsumowanie wiadomości - postępowanie w sytuacjach zagrożeń Test wg Anna1483 Postępowanie w sytuacjach zagrożeń.. Zasady postępowania w czasie śnieżycy.. 1. huragany 2. bezrobocie 3. awarie 4. terroryzm 5. powodzie 6. katastrofy komunikacyjne 7. wojny 8. trzęsienia ziemi 9. dziura ozonowa 10. korupcja 11. lawiny 12. zanieczyszczenia środowiska (1 p. przemieszczanie się ludności z miejsc bezpiecznych do miejsc zagrożonych.. zagrożenie ekonomiczne.. Już wiesz: -jakie są źródła zagrożeń; -co charakteryzuje zagrożenia naturalne; -czym jest sytuacja kryzysowa i jak się zachować w momencie jej wystąpienia.. Choroby cywilizacyjne Sortowanie według grup.. Ewakuacja prowadzona według określonego planu, ćwiczona na wypadek zagrożeń (np. ewakuacja szkoły) to: answer choices ewakuacja doraźna1.. zanieczyszczenie środowiska.. Zagrozenia Naturalne EDB.. Classes.EDB - Zagrożenia wynikające z praw przyrody - YouTube.1.. Proszę o otworzenie podręcznika na str. 43 i przeczytanie treści zawartych w tym temacie do str. 44 Zapiszcie teraz notatkę w zeszycie..

Źródła zagrożeń 20 2.

Prąd elektryczny - pierwsza pomoc Brakujące słowo.. na wchodź na dach.. wg Macieklachwicz.. - powodzie .. Sprawdzian EDB semestr 2.. )Znaki ostrzegawcze edb Test.. Zagrożenia terrorystyczne 60Procedury postępowania w czasie ekstremalnych temperatur Źrodła zagrożeń w naszym najbliższym otoczeniu a) upały: Zagrozenia: - udar słoneczny - odwodnienie Zapobieganie: - jesli nie musisz, nie wychodz z domu, szczególnie w ciagu dnia, - nie wchodz do lasu (ryzyko pozaru), - pijPowoduje ono zanik lub utratę poczucia bezpieczeństwa związanego z życiem, zdrowiem, warunkami egzystencji czy też mieniem.. Obejrzyj krótki filmik (pierwsze 2 minuty)) Zagrożenia powodziowe this quiz on Quizizz.. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device.Schemat postępowania zapobiegawczego: - identyfikacja zagrożeń, - poznanie warunków występowania zagrożeń i ich przebiegu, - określenie siły i rozmiaru możliwych zniszczeń, - określenie potrzeb i możliwości ochronnych, - podjęcie działań organizacyjnych i planistycznych, - zapewnienie środków finansowych, - niezbędne zakupy i inwestycje,Quiz.. Nauczysz się: -rozróżniać wypadki i katastrofy;Na rozpowszechnianiu sygnałów lub komunikatów 4) Sygnały alarmowe przegazywane za pomocą środków alarmowych: a) środki podstawowe, np. syreny stacjonarne i przewożne, rozgłośnie radiowe i telewizyjne b) środki zastępcze, np. dzwony, dzwonki, gongi, sygnalizacje świetlne 5) Wymień rodzaje alarmów: - alarm powietrzny - ciągły modulowany dźwięk syreny w okresie minuty/odwołanie alarmu 3 minuty - alarm o skażeniach - przerywany modulowany dźwięk syreny/odwołanie 3 minuty .RODZAJE ZAGROŻEŃ - naturalne - spowodowane działalnością człowieka ZAGROŻENIA NATURALNE - trzęsienia ziemi ..

... Jakie znasz źródła zagrożeń?

korupcja.. Zagrożenia powodziowe 43 6. pożary.. - skażenie wód i rzekprzemieszczanie się ludności z miejsc zagrożonych do miejsc bezpiecznych.. Procedury postępowania w czasie burzy i wichury oraz w czasie zagrożenia powodziowego i powodzi.. Ekstremalne warunki pogodowe 48 7. wg Weronisia12.. Przyczyny powodzi w Polsce: • nadmierne opady deszczu • wiosenne roztopy • zatory lodoweZagrozenia Naturalne EDB - YouTube.. nie wychodź z domu.. - pożary .. Charakterystyka najczęściej występujących zagrożeń naturalnych w Polsce: a) powodzie b) burze c) burze śnieżne 3. zachowanie po powodzi.. które z podanych zagrożeń nalezy do spowodowanych działalnością człowieka.Przyporządkuj przykłady zagrożeń do rodzajów zagrożeń.. Sprawdzian EDB semestr 2 DRAFT.. Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie 25 3. zachowaj spokój.. Zagrożenia NATURALNE: pożary, obfite i gwałtowne opady, powodzie, ekstremalne temperatury powietrza, silne mrozy i śnieżyce, mgły, Zagrożenia SPOWODOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA:Liczba wyników dla zapytania 'edb testy': 226.. Zagrożenia pożarowe 36 5. zachowanie podczas powodzi.. a) Powodzie b) Korupcja c) Konflikty 2) Czym można przytłumić mały pożar?.

Istota zagrożeń nadzwyczajnych 2.

Uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych 54 8.. EDB-Podstawy pierwszej pomocy/resuscytacja Test.. Udzielanie pomocy osobie, która uległa przegrzaniu lub wyziębieniu.. wyłącznie ucieczka z płonącego budynku.. Ewakuacja 30 4.. Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Dorośli Liceum Technikum EdB.udać się na najwyższe piętro budynku.. Zagrożenia występują nie tylko w czasie działań wojennych, ale również (nawet częściej) w czasie pokoju.. Wpisz numery w odpowiednich kolumnach tabeli.. RnSjztRd9SFtX 11 Nadzwyczajne zagrożenia (pochodzenia naturalnego i wywołane przez człowieka).. Jedną z możliwych klasyfikacji tych zagrożeń zaprezentowano poniżej.. test podstawy pierwszej pomocy Test.. Sprawdź co już wiesz.. Odkryj karty wg Msiwirska Postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia Test wg Nataliakeller20 EDB - SYTUACJE NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ Test wg Biogimnazjum Klasa 8EDB z działu II - Test 1) Jakie są zagrożenia ze strony natury?. - wybuchy wulkanów .. a) 2137 b) 122 c) 112 d) 999 e) 420 f) 666 4) Co to za symbol?EDB - SYTUACJE NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ Test wg Annazen Technikum Edukacja bezpieczeństwa Rodzaje zagrożeń O rety!. Militarne, społeczne, gospodarcze.Temat : Zagrożenia powodziowe.. - mgły - mrozy - grad - śnieg - lawiny .. - huragany ZAGROŻENIA SPOWODOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA - efekt cieplarniany ..

które z podanych zagrożeń należy do społecznych.

Klasa 8 Gimnazjum Dorośli Liceum Technikum EDB Przyroda Technika.. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych 1.. Get started for free!EDB - Ochrona przeciwpozarowa, znaki bezpieczenstwa, instrukcje zagrozen - YouTube.Preview this quiz on Quizizz.. POWÓDŹ - to zalanie znacznych terenów przez wezbrane wody.. Klasa 7 Klasa 8 Gimnazjum Dorośli Liceum Technikum edb.. wg Pawlaczyk Źródła zagrożeń Sortowanie według grup wg Izek Klasa 8 edb Postępowanie w sytuacji zagrożeń Samolot wg Mikolaaaj Klasa 8 Edb Źródła zagrożeń - podsumowanie (2) Odkryj karty wg Izek Klasa 8 edb Rodzaje zdrowia.Wybierz które z podanych zagrożeń należy do naturalnych.. a) tłumicą b) suchym kocem c) mokrym ubraniem 3) Jaki jest numer alarmowy?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt