Draco karty charakterystyki

Pobierz

Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Polska Tel.. +48 606 767 200, e-mail: 1.4 Nr telefonu alarmowego Tel.. · Komórka udzielająca informacji: Product safety department.. +48 606 767 200, e-mail: - dostawca narzędzi, elektronarzędzi oraz chemii budowlanej i technicznej.. +48 62 767 23 55 .Nytro Draco KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu Nytro Draco Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 1.1 Identyfikator produktu Typ produktu Ciecz.. +48 62 767 23 55 (od godziny 8.00 do 15.00)1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki DRACO-BIS Sp.. Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Polska Tel.. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 85 Osoba odpowiedzialna Marcin Lewicki, tel.. Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Polska Tel.. REACH czy CLP.. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 851.1 Identyfikator produktu: DRACO CL 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Nisko alkaliczny preparat zawierający aktywny chlor, do mycia pianowego powierzchni w przemyśle spożywczym .. +48 606 767 200, e-mail: odradzane-inne niż wymienione powyżej.. Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Polska Tel.. ul. Młodzieżowa 29, 62-510 Konin, Polska Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Polska Tel.. Korzeniew 110, Mycielin, Polska Tel / Osoba odpowiedzialna Marcin Lewicki, tel , Nr telefonu alarmowego Tel (od godziny 8.00 do 15.00) 998 lub 112 lub najbliższa terenowa jednostka PSP.· 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki · Producent/Dostawca: Melle Sp..

Karty charakterystyki.

Kiedy zatem konieczne jest sporządzenie takiego dokumentu, kto go opracowuje i co należy w nim zawrzeć?. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki DRACO-BIS ul. Młodzieżowa 29, Konin, Polska Tel Fax: Osoba odpowiedzialna Marcin Lewicki, tel , Nr telefonu alarmowego Tel ; (od godziny 8.00 do 20.00) 998 lub 112 lub najbliższa terenowa jednostka PSP.Karty charakterystyki dostępnych w Innvigo środków ochrony roślin, nawozów specjalistycznych oraz regulatorów wzrostu.karty charakterystyki : SC Johnson Sp.. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 85 Osoba odpowiedzialna Marcin Lewicki, tel.. +48 62 767 23 55 (od godziny 8.00 do 16.00) 998 lub 112 lub najbliższa terenowa jednostka PSP.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Nazwa produktu Nytro Taurus Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu Ciecz.. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 851.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki SEMPRE FARBY Sp.. Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Polska Tel.. +48 606 767 200, e-mail: 1.4 Nr telefonu alarmowego Tel.. Karty charakterystyki.. Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Polska Tel..

SDSPARPL-B Graco Pump Armor Karta charakterystyki.

Opis produktu Olej elektroizolacyjny 1.2 Zidentyfikowane zastosowania Wytwarzanie substancji- Przemysłowy1.3 Dane dotyczące dostawcy kart charakterystyki Podmiot odpowiedzialny: DRACO-BIS Lewicki Marcin Producent: DRACO-BIS Sp.. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 85 Osoba odpowiedzialna Marcin Lewicki, tel.. +48 91 ; osoba odpowiedzialna za kart ę charakterystyki: 1.4 Numer telefonu alarmowego : +48 91 31 19 777 (pon.. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 85 Osoba odpowiedzialna Marcin Lewicki, tel.. z o.o. Stary Staw 9 63-400 Ostrów Wlkp.. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 85 Osoba odpowiedzialna Marcin Lewicki, tel.. z o.o. ul. Taśmowa 7 Warszawa 02-677 Numer telefonu : + Adres e-mail : 1.4 Numer telefonu alarmowego : 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne).. z o.o. ul.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Podmiot odpowiedzialny: DRACO-BIS Lewicki Marcin Producent: DRACO-BIS Sp.. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 85 Osoba odpowiedzialna Marcin Lewicki, tel.. O obowiązku sporządzenia karty charakterystyki mówi art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH).1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent / Podmiot odpowiedzialny: DRACO-BIS Sp..

SDSFUGPL-C Fusion Gun Grease Karta charakterystyki.

+48 606 767 200, e-mail: odradzane - inne niż wymienione powyżej.. z o.o. 43-301 Bielsko-Biała, ul. 33 496 06 09, fax 33 496 06 10 e-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 7:30 - 15:30): .+48 (33) 496 06 09,1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent/Podmiot odpowiedzialny: DRACO-BIS Sp.. +48 62 767 23 55 (od godziny 8.00 do 15.00)1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki DRACO-BIS Sp.. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 85 1.4 Nr telefonu alarmowego Tel.. Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Polska Tel.. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 85 Osoba odpowiedzialna Marcin Lewicki, tel.. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 20, e-mail: , , tel.. +48 62 767 23 55 (od godziny 8.00 do 15.00)1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent/Podmiot odpowiedzialny: DRACO-BIS Sp.. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 85 Osoba odpowiedzialna Marcin Lewicki, tel.. Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Polska Tel.. - pt. 8-16) lub 998, Biuro .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent / Podmiot odpowiedzialny: DRACO-BIS Sp.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) .3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent / Podmiot odpowiedzialny: DRACO-BIS Sp..

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki DRACO-BIS Sp.

Download.Tworzenie kart charakterystyki wymagane jest tylko w określonych przypadkach.. Infolinia: 0-801 11 12 11, koszt połączenia jak za 1 impuls.E'mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: , 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Istostne zidentyfikowane zastosowanie: Środek do mycia naczyń 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:1.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki: TENZI Sp.. Opis produktu Olej elektroizolacyjny 1.2 Zidentyfikowane zastosowaniaKarty charakterystyki.. z o.o. ul.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. ul. Młodzieżowa 29, 62-510 Konin, Polska Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Polska Tel.. +48 606 767 200, e-mail: 1.4 Nr telefonu alarmowego Tel.. +48 62 767 23 55 (od godziny 8.00 do 15.00)1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki DRACO-BIS Sp.. +48 606 767 200, e-mail: 1.4 Nr telefonu alarmowego Tel.. +48 606 767 200, e-mail: 1.4 Nr telefonu alarmowego Tel.. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Producent: EuroStarChem Sp.. · 1.4 Numer telefonu alarmowego: 112(telefon alarmowy), 998(straż pożarna), 999(pogotowie medyczne), 062 735 16 00(Melle Sp .karty charakterystyki : SC Johnson Sp.. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 85 Osoba odpowiedzialna Marcin Lewicki, tel.. Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Polska Tel.. +48 62 767 23 55 (od godziny 8.00 do 15.00)1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki DRACO-BIS Sp.. +48 606 767 200, e-mail: 1.4 Nr telefonu alarmowego Tel.. Oferujemy produkty marek BESSTO, REDSKIN, IDEALGAS, ENERGAS, BIANDITZ, TKK1.1 Identyfikator produktu: DRACO New 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Alkaliczny preparat z aktywnym chlorem do mycia pianowego powierzchni naczyń w przemyśle spożywczym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt