Ocena opisowa klasa 2 półrocze

Pobierz

Można je wykorzystać przy pisaniu świadectw szkolnych, informacji dla rodziców.. Dobry (4) - Uczeń w dobrym stopniu opanował umiejętność czytania, czyta płynnie wyuczone .System UONET+ umożliwia sporządzanie ocen opisowych uczniów w oparciu o przygotowany wcześniej schemat oceny opisowej.. obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018 w klasach pierwszych.. Schematy można stosować podczas oceniania zachowania i osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz do sporządzania ocen diagnostycznych, monitorujących postępy ucznia w ciągu roku szkolnego.KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA Imię i nazwisko ucznia klasa I rok szkolny data Propozycja oceniania w zakresie poszczególnych edukacji: W - samodzielnie wzorcowo; BD - samodzielnie ze zrozumieniem; D- z częściową pomocą nauczyciela; P- z częstą pomocą nauczyciela; N - niewystarczjąco Edukacja polonistyczna Edukacja przyrodnicza1 Strona1 KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny.. Dobry (4) - Uczeń w dobrym stopniu opanował umiejętność czytania, czyta płynnie .Najwięcej zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji dotyczy nauczycieli nauczania zintegrowanego.. Uczennica przestrzega zasad kulturalnego zachowania.. Często jest to język potoczny, bogaty w zachęty i rady dla ucznia.. Paweł Siekierka Zespół Szkół w Wałdowie Klasa III Pawle, kiedy jesteś pytany wypowiadasz się niechętnie, za to niepytany mówisz dużo i to dość ciekawie..

2.ocena opisowa klasa 2 półrocze.

Różnorodność koncepcji, fakt konieczności sporządzania oceny .Syn, I klasa, oceny punktowe: 2 - b.niski poziom, 3 - niski, 4 - zadowalający, średni poziom trudności, 5 - 90%, 6 - 100 %.. Imię i nazwisko.. Autor: Jolanta Oskwarek 17 Cze 2010, 17:16 Dzięki uprzejmości współpracujących nauczycieli udało nam się zebrać wzory ocen opisowych.Ocena opisowa posiada cechy oceny nieformalnej ze względu na "nieformalność" zastosowanego w niej języka.. OCENA OPISOWA PO PIERWSZYM SEMESTRZE - KLASA TRZECIA.. Zamiana lekcji na zajęcia zintegrowane, brak dźwięku dzwonka, ocena opisowa osiągnięć zamiast cyfrowej, świadectwa zawierające opis efektów działań dydaktycznych i postaw dziecka - wymagania te niejednokrotnie sprowadzają się do tytanicznej pracy nauczyciela.2.. Przy tej okazji zostaną zaimportowane również oceny roczne z religii i etyki, a .Klasa III - oceny roczne.. EDUKACJA SPOŁECZNA WSPÓŁDZIAŁANIE Z RÓWIEŚNIKAMI I OSOBAMI DOROSŁYMI Solidnie wypełnia zadania w grupie i potrafi nią kierować.. 1 pkt 2, ust.. Kryteria oceny opisowej zachowania: 1.1 Przygotowanie i praca na lekcji (przygotowanie się do lekcji, aktywność podczas zajęć, samodzielność w pracy, koncentracja, wytrwałość, kończenie podjętych zadań, punktualność)..

4.ocena opisowa kl 2 i półrocze.

Oceny opisowe i ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej stanowią przedmiot komentarza w nowej podstawie programowej t.j.. Wypowiadasz .4.. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I-III uwzględnia następujące obszary zachowania: zachowanie ucznia na lekcji ( od 1 do 4 ) udział ucznia w życiu klasy i szkoły ( od 1 do 4 )2.. Bardzo dobry (5) - Uczeń w bardzo dobrym stopniu opanował umiejętność czytania, czyta biegle.. Pamiętajmy, że ocena roczna ma opisywać wiadomości i umiejętności dziecka .Ocena opisowa osiągnięć ucznia w klasie I Author: Małgorzata Woźniak Created Date: 2/15/2013 2:00:16 PM .OCENA OPISOWA Z ZACHOWANIA 1.. Podstawową funkcją oceny opisowej jest stwarzanie odpowiednich warunków w szkole doKarta oceny opisowej Imię i nazwisko.. klasa III rok szkolny.. I.ROZWÓJ OSOBOWY I SPOŁECZNY 1.. Wypełnia powierzone zadania podczas pracy w grupie.. Jest pracowita i wytrwała w dążeniu do celu.. Obejmują one poziom opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową klasy drugiej oraz opis oceny z zachowania.Klasa II - oceny roczne Edukacja polonistyczna: Czytanie: Celujący (6) - Uczeń celująco opanował umiejętność czytania.. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole.Plik II klasa ocena opisowa.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 3 lut 2010Przykłady ocen opisowych uczniów klasy 2 na koniec roku szkolnego (świadectwo)..

Przykład oceny opisowej I półrocze klasa 2.

Warunkiem szybkiej i sprawnej pracy nad oceną, jest właściwe przygotowanie się oraz świadomość, jakie elementy są w takiej ocenie niezbędne.. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: KULTURA OSOBISTA Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,Przykłady oceny opisowej - klasa III, I semestr.. Punkty są z prac domowych i sprawdzianów.. Polega ono na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu oceny opisowej oraz opisowej oceny zachowania.. Ocenę opisową z zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie.. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.. OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA II -przykłady.. Jest koleżeńska, uczynna i zgodnie współpracuje w grupie.kl.2 ocena opisowa.docx 18 KB; 9 lut 10 14:40; kl. 1 ocena opisowa.docx 14 KB; 6 lut 10 0:04; wzór oceny opisowej dla rodziców.docx 171 KB; 3 lut 10 20:51; II klasa ocena opisowa.doc 97 KB; 3 lut 10 20:48; ocena opisowa kl. 3.doc Pobierz folder .Oskwarek - Portal dla Nauczycieli.. Wersja krótka, bez języka nowożytnego.. Jeżeli szkoła korzysta z rozwiązania LIBRUS Synergia wystarczy skorzystać z importu stworzonej w Synergii oceny opisowej, wybierając Oddział → Import oceny opisowej z LIBRUS Synergia..

Ocena na półrocze i koniec roku opisowa.

Bardzo dobry (5) - Uczeń w bardzo dobrym stopniu opanował umiejętność czytania.. Przy dokonywaniu oceny zachowania należy uwzględnić następujące kryteria:Przygotowanie oceny opisowej w klasach I-III na koniec roku szkolnego jest prostsze, niż by się mogło wydawać.. Przy klasyfikowaniu ucznia obowiązuje ocena opisowa ustalona w oparciu o oceny zanotowane w dzienniku lekcyjnym i spostrzeżenia nauczyciela.. Moje dziecko jakoś nie ma traumy, za to wie nad czym ma popracować.. Bardzo dobry (5) - Uczeń w bardzo dobrym stopniu opanował umiejętność czytania, czyta biegle.. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność.. Edukacja polonistyczna: Czytanie: Celujący (6) - Uczeń celująco opanował umiejętność czytania, czyta wyraziście.. Dobry (4) - Uczeń w dobrym stopniu opanował umiejętność czytania.Ocena opisowa końcoworoczna klasa II - przykłady.. W stosunku .. Ocena opisowa z edukacji nie ma wpływu na ocenę z zachowania.. Sprzyja zbliżeniu szkoły do ucznia jego rodziców.. Uczeń bardzo dobry.odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań.. 2, 4 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn.. 45minut.pl; Publikacje; Nauczanie początkowe; Autor Karolina Huza Data publikacji 2017-05-04 Średnia ocena 0,00Przedstawiam propozycje ocen opisowych dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej.. Pobierz (docx, 17,0 KB) Podgląd treści.. Częściowo wypełnia powierzone zadania w grupie.A oto przykłady ocen po pierwszym semestrze i na koniec roku szkolnego tego samego ucznia.. Edukacja polonistyczna: Czytanie: Celujący (6) - Uczeń celująco opanował umiejętność czytania, czyta wyraziście.. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej.. zm.2)), zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty", oraz śródroczne i roczne opisowe oceny .Klasa III - oceny roczne.. do analogicznego okresu roku ubiegłego(wzrost, spadek…): Ocena z zachowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt