Technik farmaceutyczny podstawa programowa 2019

Pobierz

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych ELM.06.. W rozporządzeniu podano warunki realizacji programu oraz minimalną liczbę godzin kształcenia: bezpieczeństwo i higiena pracy - 32. podstawy zawodu technik farmaceutyczny - 144.TECHNIK FARMACEUTYCZNY 321301 (kształcenie według podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego z 2019 r.) WARSZAWA 2020 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie UKŁAD GRAFICZNY CKE 2020 Spis treści1) pracownię technologii postaci leków, wyposażoną w: stanowisko komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z pakietem programów biurowych, oprogramowaniem do ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z drukarką, ze skanerem, z kasą fiskalną, z czytnikiem kodu paskowego; szafy na surowce farmaceutyczne i odczynniki chemiczne, biblioteczkę wyposażoną w Farmakopeę Polską, Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych, instrukcje, regulaminy .Author: Medyk Created Date: 11/8/2019 6:34:29 PM1) korzysta z aktualnej farm akopei polskiej i zasad dobrej praktyki wytwarzania w celu sporządzania leku recepturowego i leku aptecznego 2) sporządza lek recepturowy zalecony przez lekarza 3) sporządza lek apteczny zgodnie ze specyfikacją farmakopealną 4) dobiera rodzaj opakowania do sporządzanej postaci leku 5) pakuje sporządzony …PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkole policealnej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 800 godzin, na kształcenie zawodowe praktyczne także 800 godzin.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U..

poz. 991) Ważne: " § 3.Jun 21, 2021Podstawa programowa.

Podstawy prawa i ekonomiki 5 2.. Podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii 11 3.. Archiwum.. Farmakognozja 34Przygotuj stanowisko pracy i sporządź lek recepturowy na podstawie zamieszczonej recepty lekarskiej.. Zadania egzaminacyjne jawne wskazane na sesję LATO 2022.PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 322[10]/SP/MENiS/2005..

Podstawa programowa kształcenia w zawodach - 2017.

Projekty programów nauczania zawodu 2021.Tabela 1.. Jest to rzecz ode mnie niezależna, nie mam na nią wpływu i sam też jestem tym faktem zaskoczony.. Formuła 2019.. System informatyczny obsługi egzaminów zawodowych (SIOEPKZ) ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 WarszawaUzyskany tytuł państwowy (zawód): Technik farmaceutyczny, symbol: 321301 Kwalifikacje: MED.09.. Zdrowie publiczne 27 5.. Egzamin maturalny w Formule 2022.. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawaNowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik masażysta (325402) Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało nową podstawę programową dla osób kształcących się na kierunku technika farmaceutycznego..

Podstawa programowa kształcenia w zawodach - 2012.

2 Autorzy: mgr Aleksandra Kessler .. Jeżeli CKE zmieni zdanie i odtajni te arkusze, to oczywiście udostępnię je dla Was.Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2018 w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. Jednocześnie informuje, że informator składa się z części ogólnej, wspólnej dla wszystkich informatorów oraz części szczegółowej dla .Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia 2018 roku rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia..

Wśród zawodów medycznych wymieniono też podstawy programowe dla zawodu technik farmaceutyczny.

Nowa podstawa programowa w techniku farmaceutycznym - EdukacjaFarmaceutyczna.plNowy system kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny, obejmuje uzyskanie kwalifikacji MED.09.. Podstawy programowe kształcenia w zawodach - 2021.. Programy i plany nauczania zawodu.. Przeczytaj Nauczyciel bibliotekarz a nowa podstawa programowa Data: 12.12.2017W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa.Podstawa programowa; Informatory; Arkusze; Harmonogram, komunikaty i informacje; Wyniki, sprawozdania; Materiały dodatkowe; Archiwum; Egzamin maturalny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt