Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych 1974

Pobierz

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie: 1) zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym;Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych: obowiązek meldunkowy wczasowiczów, turystów, cudzoziemców, dowód osobisty .. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. (tekst jednolity) - O ewidencji ludności i dowodach osobistych.. Zgodnie z art. 9 ust.. Organ wydający: RADA MINISTRÓW ; Organ zobowiązany: MIN.. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych - zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokaluRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.Kwestie dotyczące udostępnienia bądź odmowy udostępnienia informacji, o których mowa w pytaniu, należałoby rozpatrywać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 .Wyciąg z ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych DzU z 2006 r. nr 139, poz. 993 (M.Latuch 1980, s. 32) Ustawa o ewidencji ludnościKlucz odpowiedzi do ustawy z dnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych - Sciaga.pl..

Ustawa normuje sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych.

z dnia 10 kwietnia 1974.. - AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 1.W Ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych ustalono, że zgłoszenie danych we właściwym urzędzie stanu cywilnego likwiduje obowiązek meldunkowy.. zm. 1)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 ust.. Wyjaśnienia.. Baza wiedzy / Prawo / Prawne.Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej.. z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w drodze weryfikacji danych .. dowody osobiste ; ewidencja ludności ; Podstawa prawna (1)Obowiązek meldunkowy spoczywa na lokatorze - 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych .. 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych - zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.. Nr 14, poz. 85. stan prawny na dzień 23 marca 2022 roku.. SPRAW WEWNĘTRZNYCH ; Hasła: dowody osobiste ; ewidencja ludności ; dokumenty ; Podstawa prawna (1)o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych..

Zakres regulacji ustawy, pojęcie ewidencji ludności i dowodu osobistego 1.

1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 .. Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników opisMay 24, 2022Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania raz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Pokaż treść w pełnym oknieDziennik Ustaw Monitor Polski .. Ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz o zgonach.. USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych; USTAWA z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o .USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.. Data obowiązywania: 1975-01-01 .. Adres publikacyjny.. Spis treści Dz.U.01.87.06.19 zm.wyn.z Dz.U.02.78.716Dzienniki Ustaw; Monitory - roczniki..

Ustawa normuje ewidencję ludności.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z późn.. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174, z 1989 r. .. jednolity tekst ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z uwzględnieniem zmian wynikających z .Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych.. 17 stycznia 2003 | Ustawy | NS .Akt uchylony z dniem 2015-03-01.. 3 otrzymuje brzmienie:Zgodnie ze zmianą w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych w przypadku zmiany danych, które umieszcza się w dowodzie osobistym (zmiana adresu zamieszkania zmiany nazwiska lub imienia) dowód osobisty należy wymienić w terminie14 dni.. Ustawa normuje sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych..

- AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 1.

Data.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dokument pochodzi z Systemu Informacji Prawnej Prawnik 993 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i.Ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa naRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego oraz zasad i trybu postępowania w tych sprawach.Spółdzielcze lokatorskie prawo po rozwodzie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt