Wielkości charakteryzujące ruch obrotowy bryły sztywnej

Pobierz

Częstotliwość, - liczba obrotów wykonanych przez ciało w czasie jednej sekundy; odwrotność okresu.. leżą na jednej wspólnej prostej zwanej chwilową osią obrotu.. Zasady dynamiki dla ruchu postępowego 1 6.. Fale monochromatyczne i fale o dowolnym kształcie.. Iloczyn wektorowy dwóch wektorów 1 .. Jego wartość wyrażamy w metrach, [r] = [m] .. Zderzenia ciał.. Przyczyny zmian ruchu obrotowego.. Zasady dynamiki Newtona dla ruchu postępowego i obrotowego bryły sztywnej.. Proste molekuły, momenty bezwładności, drgania i częstości własne - absorpcja.. Definicja i sposoby wyznaczania momentu bezwładności brył sztywnych.. Twierdzenie Steinera, ruch drgający prosty, okres drgań wahadła fizycznego.. Dla .. Zderzenia: .. obrotowy, silnik elektryczny.. Pole magnetyczne wytworzone przez przewodnik z prądem, śiły działające pomiędzy .. wielkości charakteryzujące fale, źródła fal, różniczkowe równanie fali.. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej - 13 godzin Temat Liczba godzin lekcyjnych 1.. Siły występujące w ruchu punktu materialnego po okręgu 87 §3.. Wyznaczanie momentu bezwładności za pomocą przyrządu Hartle'a 1.. Rozwiązywanie zadań - energia w ruchu postępowo - obrotowym.. Ruch postępowo-obrotowy bryły sztywnej.Rozwiązywanie zadań - I i II zasada dynamiki w ruchu obrotowym.. Częstość kołowa - zwana też predkością prędkościąBryła sztywnato obiekt, w którym odległość między dwoma dowolnymi elementami nie zmienia się..

Ruch obrotowy bryły sztywnej.

Moment pędu i druga zasada dynamiki dla bryły sztywnej; 4.7.Wielkości charakteryzujące obrót bryły sztywnej dookoła ustalonej osi Masa Moment bezwładności względem ustalonej osi: Energia kinetyczna ruchu obrotowego względem ustalonej osi: Moment pędu bryły sztywnej: ==∫∫∫ ∫∫∫ρ( ) 3 G VV mdmrdr 2 ( ) 2 ==∫∫∫ ∫∫∫ρ⊥ 3 G V Irdmrrdr 2, 1 2 EI kobr=ω G r ω G =ω GG LI ⊥ G O r G FJeżeli bryła sztywna obraca się o kąt dφ wokół jakiejś osi, to kąt obrotu jest dla całej bryły ten sam.. Zależność momentu bezwładności od położenia osi obrotu; 4.4.. Moment siły to wektor, którego wartość obliczamy według wzoru: M=r⋅F⋅sinα [N⋅m].Co oznacza DEFINICJE WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH RUCH OBROTOWY BRYŁY SZTYWNEJ: Ramię siły to wektor ?Xączący środek obrotu z wektorem siły.Jego wartość wyrażamy w metrach, [r] = [m].. Moment siły to wektor , którego wartość obliczamy według wzoru: M=r⋅F⋅sinα [N⋅m] .. Do opisu ruchu bryły stosujemy, jak widać dwa układy: laboratoryjny i poruszający się wraz z bryłą układ środka masy.1.. Twierdzenie Steinera, ruch drgający prosty, okres drgań wahadła fizycznego.. Zjawiska związane z falami, superpozycja2.3.. Okres siły to wektor, którego wartość obliczamy wg wzoru: M=r⋅F⋅sinα [N⋅m].Kierunek wektora momentu siły jest prostopadły do płaszczyzny, gdzie leży siła i jej ramię.Zwrot wektora momentu siły ma wpływ na kierunek obrotu bryły.Definicje wielkości opisujących ruch obrotowy bryły sztywnej Ramię siły to wektor łączący środek obrotu z wektorem siły..

Fale w ośrodkach ... Ruch obrotowy bryły sztywnej 2 3.

Ruch falowy, rodzaje fal, wielkości charakteryzujące ruch falowy.. Zasada zachowania momentu pędu.. Jego wartość wyrażamy w metrach, [r] = [m].. Wielkości fizyczne opisujące ruch obrotowy bryły sztywnej Prędkość .DYNAMIKA RUCHU OBROTOWEGO CIAŁA SZTYWNEGO Wielkość: nazywamy momentem bezwładności ciała względem osi "z".. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka t.1, PWN, Warszawa 1997, 248-289.6.. Wielkości charakteryzujące ruch obrotowy (przypomnienie): Okres, T (1s)-czas, w którym ciało wykonuje jeden pełen obrót.. Wymagania do ćwiczenia 1.. 74.równanie ruchu bryły sztywnej, główne osie obrotu, zjawisko precesji.. n-tego punktu o wektorze wodzącym , relacja między prędkością liniową oraz prędkością kątową (obrotową) jest opisana związkiem: (3.2) Podstawowe wielkości .Rozdział 4.. Zasady dynamiki dla bryły sztywnej 90 3.1.. Twierdzenie Steinera ma postać: 𝑰=𝑰𝟎+𝒎∙𝒅𝟐 I oRuch obrotowy c.d.. Twierdzenie Steinera.. Metoda pomiarowa: Celem ćwiczenia jest praktyczne sprawdzenie twierdzenia Steinera.. Energia kinetyczna bryły sztywnej 1 4.. Ramię siły to wektor łączący środek obrotu z wektorem siły.. Ruch środka mas.. Wielkości charakteryzujące pole elektryczne i związki miedzy nimi, prawoW ruchu obrotowym wszystkie punkty bryły sztywnej poruszają się po okręgach wokół osi obrotu.. Energia w ruchu obrotowym.. Moment bezwładności..

Ruch obrotowy bryły sztywnej 2 .

Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego wokół ustalonejRuch obrotowy bryły sztywnej; moment bezwładności, prędkość kątowa, moment pędu, moment siły, energia.. Środek mas układu wielu cząstek.. Ponieważ iloraz wektora przez jego własnąWielkości charakteryzujące kinematykę i dynamikę ruchu postępowego i obrotowego bryły sztywnej.. Moment pędu bryły sztywnej 1 7.Dla bryły sztywnej obowiązują wszystkie .wnioski i zależności słuszne dla układu punktów materialnych Rodzaje ruchów bryły sztywnej: Pierwszym człowiekiem, który opisał śrubę, był grecki uczony i fizyk -Archimedes (około 287-212 p.n.e.).. Moment bezwładności związany jest zawsze z pewną osią obrotu i jest najmniejszy.. Moment siłyDefinicje wielkości opisujących ruch obrotowy bryły sztywnej.. Jest on wielkością charakteryzującą bezwładność ciała, czyli informuje jak trudno jest wprawić w ruch obrotowy daną bryłę bądź z tego ruchu wytrącić.. Dynamika bryły sztywnej.. Pojęcie bryły sztywnej, wielkości charakteryzujące ruch obrotowy bryły sztywnej, moment bezwładności.. Zasady dynamiki Newtona dla ruchu postępowego i obrotowego bryły sztywnej.. Energia kinetyczna ruchu obrotowego.. Twierdzenie Steinera..

Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej; 4.2.

Iloczyn wektorowy dwóch wektorów 1 2.. Środek ciężkości i środek masy; 4.6.. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak n i Iz mi i 1 2 W przypadku granicznym ciała "rozciągłego" sumowanie zastępujemy całkowaniem: m I z dm 0 2Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej - 12 godzin Temat Liczba godzin lekcyjnych .. Energia kinetyczna bryły sztywnej 1 .. Moment pędu bryły sztywnej 1 6.. Można więc uważać, że bryła sztywna to taki szczególny "układ cząstek", w którym odległości między cząstkami nie zmieniają się w trakcie ruchu.Sprawdzanie II zasady dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego brył I. R.2 Ruch obrotowy bryły sztywnej • wymienić wielkości opisujące ruch obrotowy, • posługiwać się pojęciami: szybkość kątowa średnia i chwilowa, prędkość kątowa średnia i chwilowa, przyspieszenie kątowe średnie i chwilowe, • stosować regułę śruby prawoskrętnej do wyznaczenia zwrotu prędkości kątowej.Moment siły 49 Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Moment pędu bryły sztywnej 50 Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Analogie występujące w opisie ruchu postępowego i obrotowego 51 Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Złożenie ruchu postępowego i obrotowego - toczenie 52 Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Rozwiązywanie zadań 53 Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Powtórzenie wiadomości 54 Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Praca .Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej: Moment siły, moment bezwładności, moment pędu, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego, zasada zachowania momentu pędu Ruch drgający: Ruch harmoniczny prosty, ruch drgający tłumiony, drgania wymuszone - .. Dzieląc go przez dt otrzymamy stałą dla całej bryły prędkość kątową ω.. Kierunek wektora momentu siły jest prostopadły do płaszczyzny, w której leży siła i jej ramię.Ruch obrotowy: wszystkie punkty bryły sztywnej poruszają się po okręgach, których środki .. Wielkości charakteryzujące kinematykę i dynamikę ruchu postępowego i obrotowego bryły sztywnej.. Przyczyny zmian ruchu obrotowego.. Zasada zachowania momentu pędu.. Moment bezwładności Moment bezwładności jest odpowiednikiem masy dla ruchu obrotowego bryły sztywnej.. Pojęcie bryły sztywnej, wielkości charakteryzujące ruch obrotowy bryły sztywnej, moment bezwładności.. W całym antycznym świecie śruba Archimedesa używana była do podnoszenia poziomu wody.W7 Mechanika bryły sztywnej.. Wielkości dynamiczne ruchu obrotowego 90 3.2.. Ruch obrotowy bryły sztywnej.. Analogie występujące w opisie ruchu postępowego i obrotowego 1 7.Ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi to ruch, w trakcie którego kierunek osi obrotu, a więc i kierunek wektora prędkości kątowej bryły ω jest stały - nie zmienia się w czasie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt