Wykreśl niepotrzebne wyrazy tak aby zdania zawierały prawdziwe informacje

Pobierz

Przez całe życie występuje w postaci polipa / meduzy.. 4 Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. Gady składają jaja na lądzie /w wodzie .. duża / mała.. Na głowie ma on dwie pary / jedną paręczułków.. Grupa B 1 Wykreśl ze zdań niepotrzebne wyrazy tak, aby zawierały prawdziwe informacje dotyczące owadów.. Oraz chcemy dodawać więcej nowych zadań.. Musimy utrzymać koszty z stroną.. 4 Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. 4 Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. Gady oddychają za pomocą płuc przedstawionych na ilustracji .. Gady oddychają za pomocą płuc przedstawionych na ilustracji A / B. Ich ściany są silnie / słabo pofałdowane, przez co powierzchnia oddechowa jest duża / mała.. Gady oddychają za pomocą płuc przedstawionych na ilustracji A / B. Ich ściany są silnie / słabo pofałdowane, przez co powierzchnia oddechowa jest duża / mała.. Płuca ptaków / ssaków składają się z cienkich rurek oplecionych gęstą siecią naczyń krwionośnych.. Jej komórki kurczą się powoli / szybko i zależnie / niezależnie od woli.. 4 Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. Dorosłe płazy oddychają za pomocą płuc przedstawionych na ilustracji A / B. Ich ściany są silnie / słabo pofałdowane, więc powierzchnia oddechowa jest duża / mała.. Pomocy nie wiem jak to zrobić :(Zimą najcieplejsza woda znajduje się w górnej czy dolnej części zbiornika..

Wykreśl niepotrzebne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.

Zdania z błędami popraw tak, aby zawierały.. Zapłodnienie zewnętrzne występuje u płazów /gadów .. Gady oddychają za pomocą płuc przedstawionych na ilustracji A / B. Ich ściany są silnie / słabo pofałdowane, przez co powierzchnia oddechowa jest duża / mała.. Płuca .. Poruszanie się umożliwiają mu cztery / trzy pary odnóży krocznych.Wykreśl niepotrzebne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.. Z jaj gadów wylęgają się larwy / młode osobniki podobne do dorosłych .b) Dorosłe płazy oddychają za pomocą płuc przedstawionych na ilustracji A / B. Ich ściany są silnie / słabo pofałdowane, więc powierzchnia oddechowa jest duża / mała.. Wykreśl niepotrzebne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.. Są one połączone z .. Gady oddychają za pomocą płuc przedstawionych na ilustracji A / B. Ich ściany są silnie / słabo pofałdowane, przez co powierzchnia oddechowa jest duża / mała.. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące gadów są prawdziwe.. Wykreśl niepotrzebne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.. Gady oddychają za pomocą płuc przedstawionych na ilustracji A B Ich ściany są silnie słabo pofałdowane, przez co powierzchnia oddechowa jest duża mała 4 Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.Wykreśl niepotrzebne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje..

Dziękujemy.Biologia Wykreśl wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.

Głębokość, na którą dociera światło, zależy czy nie zależy od przejrzystości wody.10.. Gady oddychają za pomocą płuc przedstawionych na ilustracji A B Ich ściany są silnie słabo pofałdowane, przez co powierzchnia oddechowa jest duża3 Wykreśl ze zdań niepotrzebne wyrazy tak, aby zawierały prawdziwe informacje.. Gady oddychają za pomocą płuc przedstawionych na ilustracji A / B. Ich ściany są silnie / słabo pofałdowane, przez co powierzchnia oddechowa jest duża / mała.. Gady oddychają za pomocą płuc przedstawionych na ilustracji A / B. Ich ściany są silnie / słabo pofałdowane, przez co powierzchnia oddechowa jest duża / mała.. Tkanka przedstawiona na rysunku to tkanka mięśniowa gładka / poprzecznie prążkowana.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą .Wykreśl ze zdań niepotrzebne wyrazy tak, aby zawierały prawdziwe informacje.. Dzięki temu podczas wdechu i wydechu przepływa przez nieWykreśl niepotrzebne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.. pofałdowane, przez co powierzchnia oddechowa jest .. Gady są zwierzętami obonajczymi /rozdzielnopłciowymi .. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą .. (0- 2 p.). Aparaty szparkowe umożliwiają przenikanie do liści dwutlenku węgla / substancji.Oddziałuje on na funkcje organizmu, takie jak poruszanie się, oddychanie czy krążenie krwi.oceń czy poniższe zdania są prawdziwe zdania z błędami popraw tak , aby zawierały prawdziwe informacje 1- rośliny wodne nie mogą występować w miejscach do których nie dociera światło 2- obszar z którego spływają wszystkie dopływy do rzeki głównej to dorzecze..

Wykreśl w podanych zdaniach niepotrzebne wyrazy tak, aby zawierały prawdziwe informacje.

W komórkach wątroby owcy występuje podwójny / pojedynczy zestaw 36 chromosomów.. Liczba chromosomów w gametach owiec wynosi 18 / 72.. Chełbia modra żyje w wodach słodkich / słonych.. 2 Oceń prawdziwość informacji dotyczących parzydełkowców.. Chełbia modra żyje w wodach słodkich / słonych.Wykreśl niepotrzebne wyrazy , aby poniższe zdania były prawdziwe .. Przez większość życia występuje w postaci polipa / meduzy.. składają się z cienkich rurek oplecionych gęstą siecią naczyń krwionośnych.. Płazy są zwierzętami jajorodnymi / żyworodnymi.. 1.Stułbia płowa żyje w wodach słodkich / słonych.. Gady oddychają za pomocą płuc przedstawionych na ilustracji A / B. Ich ściany są silnie / słabo pofałdowane, przez co powierzchnia oddechowa jest duża / mała.. 4 Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.Wykreśl niepotrzebne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.. Są one połączone z workami powietrznymi / pęcherzykami płucnymi.. workami powietrznymi / pęcherzykami płucnymi.. Question from @lena081227 - BiologiaĆwiczeniówka do 6 kl ćwiczenie 1 na stronie / 45 str. Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe , otaczając pętlą TAK lub NIE.. ptaków / ssaków .. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż(0-2 p.). A. Ssący aparat gębowy Ciało owada jest podzielone na dwie / trzy części..

Następnie wykreśl w podanych zdaniach niepotrzebne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.

Szanujemy twój wybór, ale .. Zawsze są jakieś ale.. 4 Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.Poniższe rysunki przedstawiają narządy oddechowe przedstawicieli dwóch różnych grup kręgowców zmiennocieplnych.. Poruszanie się umożliwiają mu trzy / cztery pary odnóży krocznych.Wykreśl niepotrzebne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.. 3- skrzela są narządem który umożliwia zwierzętom oddychanie tlenem rozpuszczonym w …Zjada mszyce, które żerują na roślinach uprawnych.. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące gadów są prawdziwe.Wykreśl niepotrzebne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.. Dzięki temu podczas wdechu i wydechu przepływa przez nie powietrze .Wykreśl niepotrzebne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.. Buduje mięśnie szkieletowe / ściany narządów wewnętrznych.Skreśl wyrazy błędne tak ,aby zdania zawierały prawdziwe informacje.Skreśl wyrazy tak, aby poniższe zdania zawierały prawdziwe informacje.. Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. Na głowie ma on jedną parę / dwie pary czułków.. Następnie wykreśl w podanych zdaniach niepotrzebne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.. Wykreśl niepotrzebne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.. Samica gadów składa jaja w wodzie / na lądzie.. Przyroda , opublikowano 14.05.2018Wykreśl z poniższych zdań niepotrzbne wyrazy tak, aby informacje były prawdziwe.. A / B. Ich ściany są .. Oznacza to, że w gametach występuje diploidalna / haploidalna, a w komórkach ciała - diploidalna / haploidalna liczba chromosomów.Wykreśl niepotrzebne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.. Wykreśl w podanych zdaniach niepotrzebne wyrazy tak, aby zawierały prawdziwe informacje.. Ciało owada jest podzielone na trzy / dwie części.. Zawartość tlenu w wodzie jest mniejsza czy większa niż w powietrzu.. silnie / słabo .. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest fałszywa.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą .1 Wykreśl ze zdań niepotrzebne wyrazy tak, aby zawierały prawdziwe informacje dotyczące owadów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt