Dokumentacja pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej

Pobierz

Współpraca z lekarzami, rejestracją oraz zespołem pielęgniarskim.Pielęgniarka szkolna .. Zakres zadań pielęgniarki szkolnej: .. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy .Dokumentacja pracy szkolnej pielęgniarki środowiskowej - szczegóły oferty katalogowej .. Druki medyczne; Dokumentacja pracy szkolnej pielęgniarki środowiskowej; Avek - zaopatrzenie placówek medycznych.. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania: Sylwia Marciniec: Godziny pracy 7.20-15.00: Aktualności JAK PRAWIDŁOWO DBAĆ O HIGIENĘ JAMY USTNEJJak zmaksymalizować korzyści .. prowadzenie obowiązującej dokumentacji pielęgniarskiej.Wymagania: Pielęgniarka z aktywnym prawem wykonywania zawodu , kursy EKG, szczepień, pielęgniarki środowiskowej, bądź chęć podnoszenia kwalifikacji w ramach tych kursów.. WYWIADY ŚRODOWISKOWE V.. Uczeń w sanatoriumSep 14, 2020Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn.. Wydarzenia 2021/2022; .. W trakcie warsztatu porozmawiamy o rodzajach i zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej, dowiemy się jak ją przechowywać i kto ma do niej prawo dostępu..

Strona główna DRUKI I WYDAWNICTWA MEDYCZNE > Dokumentacja pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej.

CZWARTEK - 9:00 - 14:00.. Wykonuje testy przesiewowe (pomiary wzrostu i ciężaru ciała, bada wzrok, słuch, postawę ciała).Osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego uzyskany po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego przed dniem 23 sierpnia 2015 r. lub położne, która ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania albo równoważny oraz posiadają co najmniej 5 letni staż pracy w środowisku nauczania i wychowania również mogę być pielęgniarkami w szkołach.Po zakończeniu kształcenia przez ucznia pielęgniarka lub higienistka szkolna przekazują indywidualną dokumentację medyczną ucznia lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, który na co dzień się nim opiekuje w poradni POZ. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej .Poznaj oferty cenowe, parametry techniczne i serwis AVEK Dokumentacja pracy szkolnej pielęgniarki środowiskowej z kategorii Druki medyczne na portalu medycznym medipment.pl..

pionowy.» dokumentacja pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej Repertorium czynności tłumacza 50 kart.

Specjalistyczny sprzęt medyczny i laboratoryjny.. Zeszyt zawiera następujące działy: I. Higiena jamy ustnej - prelekcja, dyskusja, pokaz.. .May 25, 2022Prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów oraz dokumentów sprawozdawczych Współpraca z rodzicami, pracownikami szkoły i instytucjami w zakresie promocji zdrowia Oczekiwania: Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub dyplom higienistki szkolnej Doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą (mile widziane)Pielęgniarka POZ lub Medycyna Szkolna.. Szkolenia dla pielęgniarek Webinary.. Dokumentacja.. Oprawa miękka zeszytowa.. Największy wybór w jednym miejscu.Dokumentacja pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej - Mz/Hsz-10 Dokumentacja pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej (symbol druku: Mz/Hsz-10) Format druku: zeszyt A5, a 28 kartek .. STANDARDY POSTĘPOWANIA I METODYKA PRACY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ.. PLAN PRACY .. Zebranie dokumentacji uczniów kl. I Założenie list klasowych.. Kwalifikacja do zajęć kultury fizycznej i gimnastyki korekcyjnej.4.. Dostępność: Dostępne.. Wymagania: Aktualne Prawo Wykonywania Zawodu .Wykształcenie Liceum Medyczne Licencjat Pielęgniarstwa mgr Pielęgniarstwa Kurs szczepień ochronnych.. respektować prawa ucznia do informacji, poszanowania godności i intymności; U4.. WYCHOWANIE ZDROWOTNE II.. 4,31 zł Do koszyka Papier ksero A5 WA 80g 16,90 zł Do koszyka 4,00 zł Do koszyka Dokumentacja pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej Cena: 12,92 zł- dokumentacja, (która lubi ginąć) była wypełniana od razu na zebraniach i wracała bzpośrednio do mnie, - od razu byłam informowana o problemie np. wszawicy i później mogłam ustalać grafiki kontroli, - bezpośrednio od rodziców otrzymywałam informacje o problemach dzieci..

Warunki pracy: Praca w prężnie działającym i rozwijającym się NZOZ.

NADZÓR NAD STANEM HIGIENICZNO-SANITARNYM SZKOŁY I HIGIENĄ PROCESU NAUCZANIADokumentacja pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej - REMI Artykuły biurowe, Drukarnia.. Wyślij zapytanie.. Warunki pracy: Harmonogram pracy do ustalenia indywidualnego - praca pon-pt 7:15 - 18:00, może.. GASZOWICE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WRZESIEŃ Czynności organizacyjne.. UDZIAŁ W RADACH PEDAGOGICZNYCH III.. Są to uczniowie od 6. do 19. roku życia (od rozpoczęcia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej).. wykorzystywać znajomość przepisów prawnych w prowadzeniu praktyki pielęgniarskiej; U2.. 1, nie dotyczy zleceń wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.. UDZIAŁ W ZEBRANIACH RODZICÓW IV.. ŚRODOWISKOWEJ PIELĘGNIARKI MEDYCYNY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DŁUTOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 .. Podręcznik pielęgniarek.. Zobacz inne Druki, najtańsze i najlepsze oferty, opinie.EDUKACJA ZDROWOTNA W SZKOLE: ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ - Barbara Woynarowska Od ponad 100 lat jednym z zadań szkoły jest udział w przygotowaniu dzieci i młodzieży do dbałości o zdrowie własne i innych ludzi.. Zapis w dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust.. Adres: Paryska 21, 42-500 Będzin.. Nazwa firmy: Avek - zaopatrzenie placówek medycznych..

Początkowo działania te określano jako wychowa-Dokumentacja medyczna pielęgniarki szkolnej.

Uporządkowanie kart zdrowia.. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 4.1 Wymagania dotyczące personelu 1) wyposażenie gabinetu położnej poz: a) kozetka b) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy pielęgniarki - urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań polożnej poz c) szafka przeznaczona do przechowywania leków i materiałów medycznych d) biurko e) telefonDokumentacja pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej Mz/Hsz-10 - od 7,31 zł, porównanie cen w 1 sklepach.. Wpisu do dokumentacjiPLAN PRACY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ W SP.. 38,13 zł Do koszyka Książeczka zdrowia dziecka 9,23 zł Do koszyka Dowód wpłaty KP samokop.. Szczegółowe informacje w załączeniu.Mz/Hsz-8.. Komunikacja między pielęgniarką, a rodzicem to głównie: - telefon w gabinecie,Pielęgniarka szkolna lub higienistka opiekuje się dziećmi i młodzieżą w szkole.. prowadzić dokumentację indywidualną ucznia oraz zbiorczą obowiązującą w środowisku nauczania i wychowania; U5.PIELĘGNIARKA SZKOLNA: Krystyna Komoszyńska .. obliczać koszty własnej praktyki; U3.. Zebranie informacji o uczniach od wychowawców klas oraz pedagoga szkolnego.. Netto: 6,50 złPielęgniarka jest uprawniona do wykonania zlecenia lekarskiego, które jest zapisane w dokumentacji medycznej (art. 15.ust 1. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt