Streszczenie tekstu maturalnego

Pobierz

Oczywiście do tych, w których mowa jest o władzy, sposobach jej zdobywania - krwawych, podstępnych czy (rzadziej) nienagannych moralnie, o wpływie władzy na psychikę człowieka, władzy jako obsesji i władzy jako misji.Wskazówki: 1. przykłady ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza.Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu.. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej możecie znaleźć materiały, dzięki którym utrwalicie umiejętność pisania streszczenia.Streszczenie na maturze - cechy dobrego streszczenia Jednym z zadań na maturze z języka polskiego może być streszczenie wybranego tekstu kultury, np. artykułu.. ( 40-60 słów).. Szczególnie przydatne w pracach naukowych.Przykład 3.. Pisz krótko, zwięźle i rzeczowo.. przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, nieobowiązkowa w 2021 r. Streszczenie jest zbyt ogólnikowe: maturzysta stwierdza wyjątkowość Sienkiewicza w polskiej kulturze, ale nie pisze, na czym, zdaniem Ryszarda Koziołka, ta wyjątkowość polega - 2 punkty.. Gdzie streszczasz?MATURALNEGO W FORMULE 2023 POZIOM PODSTAWOWY Próbny egzamin maturalny na poziomie podstawowym, opracowany przez ekspertów wydawnictwa .. Sprawdzeniu, czy potrafisz czytać ze zrozumieniem i selekcjonować zdobyte informacje pod kątem ich ważności.. Służy przekształceniu obszernego materiału w krótki tekst, zawierający najważniejsze wątki..

"Latarnik" streszczenie noweli Henryka Sienkiewicza.

epoki, analiza wierszy, słownik terminów literackich .. 6.adekwatny poziom uogólnienia, streszczenie logicznie spójne, właściwa liczba słów.. wymagał napisania rozprawki problemowej, natomiast.. Najgorsze jest pytanie o "funkcje"!wina i kara, namiętność, małżeństwo, wybory, zbrodnia, zło, przemiana bohatera, jednostka a historia.. Korzystanie z informacji Nazwanie funkcji tekstu Nazwanie środków językowych i ich funkcji w tekście Odczytanie dosłownych i metaforycznych znaczeń wyrazu .. (wypracowania) maturalnego jest zbliżony do stylu naukowego, ponieważ zawiera lub .Napisz streszczenie.. W tekście "Mój dziwny Sienkiewicz" Ryszard Koziołek pisze o Henryku Sienkiewiczu oraz jego twórczości.Jun 8, 2020May 4, 20225 days agoPonieważ streszczenie to wynik pewnego zabiegu stylistycznego polegającego na przekształceniu tekstu wyjściowego w inny tekst - w tym wypadku tekst jest znacznie krótszy od oryginału.. • streszczenie powinno być napisane własnymi słowami, nie powinniśmy wykorzystywać zwrotów z tekstu, naśladować stylu autora.5 days agoStreszczenie Streszczenie jest to skrótowe przedstawienie jakiejś sytuacji, zdarzenia, przeczytanej książki itp. a) ..

Jak napisać dobre streszczenie?Streszczenie jest skrótem tekstu właściwego.

a) Ryszard Koziołek Szkopuł i koniektura3.A.. - Ze streszczenia wynika, jaki jest temat tekstu i co na ten temat powiedziano w tekście ALE zaburzenia dotyczące sposobu uogólnienia LUB logicznej spójności streszczenia.. Znajdź główną myśl/temat/wątek/twierdzenie w tekście źródłowym.. Skawiński przybył do Aspinwall, aby objąć posadę latarnika, który przepadł bez wieści.Napisz streszczenie podanych niżej tekstów, stosując się do wymagań arkusza maturalnego.. Następnie próbują jak najwierniej odtworzyć tekst.. Język streszczenia powinien być prosty, przejrzysty i konkretny.. Streszczenie.. Trzy ostatnie odnoszą się do tekstu zredukowanego pod względem objętości, zawierającego najważniejsze tezy, przemyślenia i wnioski tekstu głównego.W ważnych wymienionych wyżej punktach (matura) chodziło o to, aby zauważyć, że: autor cytuje opinie znawców, przywołuje nazwiska ekspertów w tej dziedzinie, stosuje formuły naukowe, wprowadza do tekstu różne elementy, aby go urozmaicić.. Pracownia Matur Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Opracowała Anna Krasuska 2Streszczenie jako forma krótkiej, skondensowanej treściowo wypowiedzi, jest zestawiane z innymi tekstami o podobnym charakterze, takimi jak abstrakt, konspekt, zarys, skrót, wyciąg i szkic..

Cechuje się niewielką objętością - z ogóły stanowi 10% długości tekstu wyjściowego.

Sformułowanie stanowiska.e-mail: [email protected] .. właściwe sformuciwe sformułowanie tematu tekstu i informacjii informacji dotyczących tekstu, które określane są jako remat 2.adekwatny do sposobu rozwiniadekwatny do sposobu rozwinięcia rematu stopień uogólnienia wypowiedzi; 3. zachowanie logicznej spójnozachowanie logicznej spójności tekstu przy uci tekstu przy użyciuStreszczenie logiczne.Ćwiczenia język polski matura egzamin.. Stosowane jest zawsze wtedy, gdy coś komuś relacjonujemy.. Najważniejsze cechy/właściwościstreszczenia to: • obiektywizm, • zwięzłość, • precyzja, • aspekt użytkowy, • uzależnienie typu streszczenia od typu streszczanego tekstu.. Czemu to służy?. 4 Walter Scott () - angielsko-szkocki pisarz, twórca powieści historycznej.. Zapoznaj się dobrze z tekstem, który będziesz streszczać.. .Opracowania i streszczenia lektur.. Napisanie streszczenia jest jednym z częściej pojawiających się zadań maturalnych - warto dowiedzieć się, jak zrobić to poprawnie.Wśród pytań zawartych w teście sprawdzającym umiejętność czytania ze zrozumieniem może znaleźć się polecenie, które wymaga od Was napisania streszczenia jednego z tekstów zawartych w pierwszej części arkusza maturalnego..

Zrób plan streszczenia - uwzględnij sens tekstu źródłowego i dokonaj selekcji informacji.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt