Opisz czynniki rażenia broni jądrowej

Pobierz

Trwa ono od 10 do 15 sekund i jest emitowane z prędkością światła.Przyporządkuj czynniki rażenia broni jądrowej do odpowiednich kategorii.. Toksyczne środki przemysłowe Rozdział 2.. Rażące działanie broni jądrowej opiera się na wykorzystaniu 6.. Czynnikami rażenia broni jądrowej są: ~~~~~ * fala uderzeniowa, * promieniowanie przenikliwe, * promieniowanie cieplne .Czynnikami rażenia broni jądrowej są: fala uderzeniowa, promieniowanie przenikliwe, promieniowanie cieplne (świetlne), skażenie promieniotwórcze, impuls elektromagnetyczny.. Skażenie promieniotwórcze dzielimy na skażenie pierwotne i .BROŃ JĄDROWA, SKAŻENIA PROMIENIOTWÓRCZE Charakterystyka rejonu porażenia bronią jądrową.. Wymień rodzaje broni jądrowej, opis istotę jej działania.. Należy zwrócić przy tym .13.. W razie użycia przez przeciwnika broni jądrowej (w postaci bomb lotniczych lub głowic jądrowych) powstaje na danym obszarze rejon porażenia.. Dla różnych eksplozji jądrowych różne czynniki mają różne znaczenie, ponieważ mechanizmy ich powstawania i rozprzestrzeniania się zależą od wielu warunków, z których za najważniejsze uznaje się energię eksplozji i wysokość ewentualnie głębokość miejsca detonacji.Kolejnym czynnikiem rażenia broni jądrowej jest skażenie promieniotwórcze.. Promieniowanie przenikliwe-gamma(ok.5% Energii Wybuchu) 4. promieniotwórcze skażenie terenu (do 15% Energii wybuchu) 5. impuls elektromagnetyczny (ok 1 %) Dodawanie komentarzy zablokowane - Zgłoś nadużycieCzynniki rażenia.Bomba tego typu została początkowo zaprojektowana jako narzędzie do obrony Europy Zachodniej przed inwazją sowieckich dywizji pancernych..

Czynniki rażenia broni jądrowej 1.3.

11.Równoważnik trotylowy Autorki: PROMIENIOWANIE 13. masa trotylu (TNT), przy wybuchu której wydzieli się taka sama ilość energii, jak przy wybuchu danego ładunku.. Dzięki istnieniu .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. promieniowanie przenikliwe, kula ognia, promieniowanie wzbudzone, opad radioaktywny, deszcz radioaktywny, impuls elektromagnetyczny, impuls cieplny, błysk, fala uderzeniowabomba atomowa bomba jądrowa broń masowego rażenia bomba nuklearna technologie i nauka 09-09-2017 15:08 Bomba atomowa sieje ogromne spustoszenie, podobnie jak epidemia śmiertelnej choroby, gdyż nie można jej powstrzymać i nie można przed nią uciec.Jednym z tych zagrożeń jest niebezpieczeństwo użycia w zamachach terrorystycznych broni masowego rażenia, w tym przede wszystkim broni jądrowej i radiologicznej..

Opisz działanie broni neutronowej.

Rodzaje wybuchów jądrowych.. BalcerowiczB, Strategia obronna państwa .. Ich moc wyrażona w ekwiwalencie TNT i jest mierzona w kilo- i megatonach.. Na promieniowanie przenikliwe przypada około 5% energii wybuchu jądrowego.. Charakterystyka broni radiologicznej 2.2.. Broń jądrowa i jej czynniki rażenia Autor / Lily Dodano / 07.04.2011 Bronią jądrową nazywamy ogół technicznych środków walki wraz ze środkami jej przynoszenia, których rażące działanie opiera się na wykorzystaniu energii wewnątrzjądrowej, wyzwalającej się podczas reakcji jądrowych o charakterze wybuchowym.Broń jądrowa - broń, której energia wybuchu pochodzi z przemian jądrowych, mogą to być reakcje łańcuchowego rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków (uranu i plutonu - tzw. broń atomowa) lub kombinacji reakcji rozszczepienia, jak i termojądrowej syntezy lekkich pierwiastków z wodoru - bomba wodorowa - o sile wybuchu znacznie większej od broni atomowej.3.. Użycie broni masowego rażenia w działalności terrorystycznej 2.1.. Przepisy dotyczące broni nuklearnej Rozdział 2 Broń radiologiczna 2.1.. Skutki wybuchu jądrowego są bowiem tysiące razy większe od skutków naj-większych nawet bomb burzących.. Siła rażenia jest daleko większa niż w przypadku konwencjonalnego materiału wybuchowego - największe bomby są zdolne zniszczyć całe miasta.Promieniowanie przenikliwe - jest specyficznym czynnikiem rażenia broni jądrowej, ponieważ jest niewidzialne i nieodczuwalne przez zmysły..

Wymień oznaki użycia broni biologicznej.

Awarie i katastrofy jądrowe na świecie Rozdział 3 Broń chemiczna 3.1.Są to rodzaje broni zasadniczo różniące się od broni konwencjonalnej z racji odmiennych czynników rażenia: w przypadku broni nuklearnej i radiologicznej jest to radiacja (w przypadku broni nuklearnej występują również inne czynniki rażenia, spotykane także w broni konwencjonalnej, radiacja wyróżnia te rodzaje broni od innych), w .1.4.3.. Poniższy tekst jest próbą wskazania źródeł zagrożeń oraz ewentualnych następstw ataku terrorystycznego z użyciem prostej broni jądrowej lub tzw. "brudnej bomby.Czynniki rażenia broni nuklearnej 14.. Sposoby pozyskania broni jądrowej przez terrorystów 2.1.2.. Powodowane jest ono przez opadający materiał radioaktywny powstały w eksplozji nuklearnej, a także materiał stający się promieniotwórczym w wyniku jego jonizacji (promieniotwórczość wzbudzona).. Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się bojowych środków chemicznych 1.4.4.. Scenariusze ataku .Broń jądrowa Broń jądrowa od początku swego istnienia zajmowała ważne miejsce w arsenałach bojo-wych wielu państw.. Jest podstawowym parametrem broni jądrowej, stosowany jednak też do określaniaNależy także pamiętać, że po zastosowaniu broni jądrowej i ustaniu jej natychmiastowych czynników rażenia (pojawiających się bezpośrednio po jej użyciu), największe zagrożenie życia ludzkiego stanowi skażenie radioaktywne, które można zminimalizować, jak najszybciej opuszczając teren skażony..

Wymień i scharakteryzuj czynniki rażenia bronią jądrową.

Rejonem porażenia bronią jądrową (RPBJądr) nazywamy obszar, na którymBroń biologiczna, broń B - rodzaj broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym są patogenne mikroorganizmy (np. laseczki wąglika) lub wirusy (np. wirus ospy prawdziwej).Zwyczajowo zalicza się także do broni biologicznej broń opartą na toksynach pochodzenia biologicznego (np. botulina, rycyna).. Broń biologiczna może znaleźć zastosowanie podczas ataku na pojedyncze osoby .Jako broń masowego rażenia, ładunki jądrowe i termojądrowe mają w swej istocie kolosalne uwalnianie energii, które ma miejsce w momencie detonacji amunicji.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Czynniki rażenia bronią atomową: ~~~~~ 1)fala uderzeniowa(50% energii wybuchu) - tworzy się wysokie ciśnienie, rozchodzi się z prędkościa szybsza niż prędkość światła, niszczy wszystko co napotka na drodze.. Aż 50% energii wybuchu jądrowego jest wykorzystywane przy fali uderzeniowej.czynniki rażenia : 1. promieniowanie cieplne (do 35% Energii wybuchu) 2. fala uderzeniowa (sprzężona pod ciśnieniem 1000 000 atmosfer powietrze) (ok.50% Energii wybuchu) 3.. Broń jądrowa w planach terrorystów 2.1.1.. Są to promienie gamma i strumienie neutronów.. Czynniki rażenia wybuchu jądrowego: *fala uderzeniowa *promieniowanie cieplne *promieniowanie przenikliwe *skażenie promieniotwórcze *impuls elektromagnetyczny Wyrażam zgodę na kopiowanie treści mojego streszczenia które wykonałam sama:) to tak dla jasności.Czynniki rażenia broni jądrowej: - fala uderzeniowa: cienka warstwa, w której następuje gwałtowny wzrost ciśnienia ośrodka, rozchodząca się szybciej niż dźwięk.Podstawowe czynniki rażenia broni jądrowej to fala uderzeniowa, promieniowanie cieplne, promieniowanie przenikliwe oraz promieniotwórcze skażenie terenu.. Opis istotę działania broni zasalającej.. Opisz działanie broni biologicznej wirusowej, podaj środek tej broni.. Podstawowe rodzaje broni nuklearnej: Atomowa Wodorowa "Brudna Bomba" Kraje posiadające bomby atomowe na świecieCzynniki rażenia.. Czynnikami decydującymi o wynikach detonacji ładunków jądrowych pod względem ich zdolności .Do broni masowego rażenia zaliczamy : broń jądrową, broń chemiczną broń biologiczną Bronią jądrową nazywamy środki walki, które wykorzystują energię jądrową.. Punkt zerowy wybuchu jądrowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt