Uzupełnij dialog brakującymi zdaniami wpisz właściwą literę

Pobierz

18 marca 2020. by Sylwia Rodziewicz in Lekcje dla klas 4, Lekcje zdalne.. Uwaga!. Jeden fragment zdania został podany dodatkowo i nie pasuje do .. Uzupełnij opis brakującymi wyrazami, tak aby był on poprawny i zgodny z ilustracją.. Uwaga!. Jeden fragment zdania został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu.. A. ha preparato B. i nostri consigli C. viaggiano insieme D. entrare in una casa E. diverse dalle nostre Marta, devo scegliere unPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Znajomość funkcji językowych 2 Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1-4).. Jeden fragment zdania został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu.. Wpisz literę A albo B w każdą kratkę.. Dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego fragmentu.. Uwaga!. Jeden fragment zdania został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu.. Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem.. Patientin: Guten Tag, Herr Doktor!. 2.Matura 2014: maturzyści zmagali się dziś z egzaminem z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.. Wpisz odpowiednią literę w kratkę pod numerem pytania.. Wpisz odpowiednie litery w miejsca oznaczo-ne linią ciągłą (4.1.-4.4.).. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Popatrz na obrazek.Uzupełnij zdania właściwą formą czasu present continuous czasowników z ramki Zredaguj dwa krótkie teksty (po 3-4 zdania), do których włączysz jedno wybrane pytanie z ramki poniżej w taki sposób, by w pierwszym miało ono charakter retoryczny, natomiast w drugim - nie..

...Uzupełnij dialog podanymi zdaniami, wpisując właściwą literę.

Przeczytaj fragmenty dialogu i uzupełnij go brakującymi pytaniami.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę (1.-5.).. Jeden fragment zdania został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu.. …Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Uwaga!. Wpisz właściwą literę w każdą kratkę (1.-4.).. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz właściwą literę.. Mamy nadzieję, że skorzystaliście z materiałów, które umieściłyśmy wcześniej.. Sie sehen n Odpowiedź na zadanie z Meine Welttour 1.. Jeden fragment zdania został podany dodatkowo i nie pasuje do .. Uzupełnij opis brakującymi wyrazami, tak aby był on poprawny i zgodny z ilustracją.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę (1.-5.).. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku niemieckim.. Uzupełnij go brakującymi fragmentami zdań (A-E).. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.. Po gimnazjumPrzeczytaj fragmenty dialogu i uzupełnij go brakującymi pytaniami.. Życzymy Wam miłej nauki,Ćw.. Dwa pytania zostały … Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Uwaga!. 5 - Każdą lukę w dialogu uzupełnij jednym słowem.. 9 1Uzupełnij dialogi 6.1.-6.3.. Uwaga!. Jeden fragment zdania został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu.. Uzupełnij go brakującymi fragmentami zdań (A-F).. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

4 - Uzupełnij dialog brakującymi zdaniami a, b lub c. Ćw.

2.Podkreśl właściwą odpowiedź: tak lub nie.. Uwaga!. Opisz ilustrację, odpowiadając na podane pytania pełnymi zdaniamiWpisz właściwą literę w każdą kratkę.. Oto arkusze CKE z dzisiejszego egzaminu.. RAINING POETRYDo każdego z nich dopasuj właściwą odpowiedź (A-E).. Do każdego z nich dopasuj właściwą odpowiedź (A-E).. Jeden fragment zdania został podany dodatkowo i nie pasuje do .. Uzupełnij opis brakującymi wyrazami, tak aby był on poprawny i zgodny z ilustracją.. Opisz ilustrację, odpowiadając na podane pytania pełnymi zdaniami w języku angielskim.. Uzupełnij tekst brakującymi zdaniami (A-E) tak, aby powstała logiczna i spójna całość.. 4 Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. Zwróć uwagę na akcent w zdaniach.. Czy poziom rozszer.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.. Wpisz literę A albo B w każdą kratkę.. tak nie b) Kropkę umieszczamy, gdy w skrócie dajemy końcową literę wyrazu, tak nie c) Dwukropek stawiamy przed dłuższym wyliczeniem szczegółów, jeśli to wyliczenie poprzedza ogólna zapowiedź.. Uzupełnij go brakującymi fragmentami zdań (A-F).. Wpisz literę A albo B w każdą kratkę.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..

Uzupełnij dialog brakującymi elementami.

Jeden fragment zdania został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Opisz ilustrację, odpowiadając na podane pytania pełnymi zdaniami w języku niemieckim.Przeczytaj tekst.. 3 Uzupełnij każdą rozmowę brakującąWpisz właściwą literę w każdą kratkę.. Susanne?Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. May this/your Odpowiedź na zadanie z Teen Explorer 8Uzupełnij dialog brakującymi elementami.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę (1.-5.).. (Dzień dobry, panie doktorze.). z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Uwaga!. a) Kropkę umieszczamy po wyrazach skróconych, jeżeli odrzuca się koniec wyrazu.. Wpisz właściwą literę w każdą kratkę (1.-4.).. tak niewpisz we własicwe miejsca na osi czasu litery odpowadające datom lokacji podanych miast A 1257r kraków B 1243r gniezno C 1233r toruń D 1317 lublin Wpisz used to albo would I used to live in small house in the country when I was a little girl.Przeczytaj tekst.. Jedna odpowiedź została podana dodatkowo..

Uzupełnij go brakującymi fragmentami zdań (A-F).

Kochani, witamy Was serdecznie.. I don .Język angielski klasa 4.. Uwaga!Jedna odpowiedź została podana dodatkowo.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę (1.-5.).. Uzupełnij go brakującymi fragmentami zdań (A-F).. Wpisz odpowiednią literę w kratkę pod numerem pytania.. Wpisz właściwą literę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt